KÜLTÜR

Deccal                 Deccal,Hıristiyanlığa eleştiri..

Author
Deccal
               
Deccal,Hıristiyanlığa eleştiri..


   "...güçlünün egoizmini demokratik bir biçimde dizginleme çabası..."

  "Fikir fikirdir.Bu fikir dogru da olabilir,yanlış da.Kesin olan bir şey  var ki o da bu fikri ahlaksızlıkla suçlayarak ona karşı bir düşünce geliştirmenin mümkün olmayacağıdır.Bu düşünce çürütülecekse bu,kanıtlar ve mantık yoluyla yapılmalıdır.Bu fikrin aksine  olan düşünce tamamen demokratiktir;yığınlar  tiranların  en gaddarıdır;sapkınlık ve suçun sürekli olarak birbirine karıştırılma  eğilimi daima demokratik toplumlarda görülür."

    "Demokrasi ve ifade özgürlüğü bir madalyonun iki yüzü değildir;demokrasi ve ifade özgürlüğü birbirinin baş  düşmanıdır."

 

    "İnsanların çoğu,yanılgıları hakikate tercih eder.Yanılgılar insanı yatıştırır.Yanılgıyı kavramak çok daha kolaydır.Her şeyden önemlisi yanılgı,yanlış anlaşılan kompleks ve akıl dışı fenomenlerden oluşan sahte görüngüler dünyasına hakikatten çok  daha iyi oturur.Ancak doğru bir fikrin hüküm sürme olasılığı pek olmasa da saldırıya uğrayan bir fikir büyük üstünlük kazanır."

    "Demokrasinin bir başka biçimi,alt sınıfların eski kininin bir kez daha serbest kalması."

 

    "Mutluluğumuzun formülü;bir Evet,bir Hayır,samimi bir duruş,bir hedef..."

 

    "Gerçeklikten dolayı acı çekmek demek,talihsiz bir gerçeklik anlamına gelir."

 

    "Gerçek şu ki,tanrılar için başka seçenek yok:ya güç istencidirler-öyle oldukları müddetçe de halk tanrısı olacaklar-ya da iktidarsız bir  güç- o vakit  de zorunlu olarak iyi hale gelecekler..."

    "Tanrı,yaşamın aydınlanması ve sonsuza değin onanması olacağına,yaşamın muhalefetine dönüştürüldü!Tanrıda yaşama,doğaya ve yaşam istencine karşı bir düşmanlık!Tanrı "bu taraf"la ilgili bütün kara çalmanın,"ahret" hakkındaki her yalanın formülü!Tanrıda hiçin tanrılaştırılması,hiçlik istencinin kutsallaştırılması!.."

   "...en dipteki sınıftır kurtuluşu onda arayan."

   "İnanç,her şeyden önce ihtiyaç duyuluyorsa,o vakit akıl,bilgi ve araştırmaların saygınlığı kalmaz:doğruluğa giden  yol,yasak  yola dönüşür."

 

   "Tanrı tövbe edeni bağışlar"-meali:rahibe boyun boyun  eğeni.-"

  

    " 'Günah',Tanrı ile insan arasındaki her mesafe bağı,ortadan kaldırmıştır-"müjde" dedikleri de işte budur.Kutsanmışlık,vadedilmemiştir,harhangi bir koşula bağlanmamıştır:o yegâne gerçekliktir-gerisi emaredir hakkında konuşurken yararlanılan."

   "...O, bir yürek deneyimidir,her yerdedir ve hiçbir yerde değildir..."

   " 'Öte dünya','mahşer günü','ruhun ölümsüzlüğü' kavramları,bizzat "ruh''un kendi: bunların tümü,yalnızca rahibin efendi olması ve efendiliğini sürdürmesi için kullandığı işkence araçlarıdır,kıyıcılık dizgeleridir."

   "Yargıçlığa tanrıyı oturturlar ama kendileri yargılarlar;tanrıyı yüceltirken kendilerini  yüceltirler,sahip olduklarını iddia ettikleri-dahası,üstte kalmak için zorunlu olarak gereksedikleri-erdemleri herkese göstermek isteyerek insanların erdem için mücadelesini,erdemin utkusu için insanların savaşa tutuşmasını büyüklük olarak varsayarlar."

   

   " İnsan bilimselleşince rahiplerin ve tanrıların işi biter!"

   " Rahip günahın icadıyla egemen  olur."

   " İnanç doğru olanı bilmekten kaçınma isteğidir."

   " En düşünsel olanlar,en kuvvetlilerin olduğu gibi,kendi mutluluklarını,başkalarının yalnızca yıkım bulacakları yerde bulurlar."

   "Dindar bir adam yalnız kendisini düşünür."

    FRİEDRİCH NIETZSCHE

Not:Deccal,dinsel inanışlara göre kıyamete yakın bir zamanda çıkacağına inanılan yalancı peygamber.Hıristiyan inancında Deccal'dan Yalancı Mesih olarak bahsedilir (Matta incili, XXIV. bab, 24)

İslam inanışında Deccal, kıyamet alametlerinden biri sayılır.Kur'an da deccal ile ilgili bir bilgi yoktur fakat "deccal"ve onun faaliyetleriyle ilgili hadisler bulunmaktadır.