DIĞER

HİNDUİZM HAKKINDA BATIDA HALA İNANILAN 9 MİT

Author

Hinduizm, ne zaman ortaya çıktığı kesin olarak bilinmeyen çok eski bir din. Hindu kelimesi ise, İndus Nehri'ne ulaşmak isteyen istilacıların Hindukuş dağlarından geçerken orada yaşayan yerlilere taktığı bir isim. 

Hinduizm, 1 milyondan fazla inananıyla dünyadaki en büyük üçüncü dindir. İnananların büyük çoğunluğu, Hinduizmin yalnızca bir din olmadığını aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu söylerler. Yine de çoğumuz için, gizemini hala koruyan mistik bir din.  

Hinduizm hakkında yeterli bilgi sahibi olunmamasından kaynaklı ortaya çıkan ve batıda hala inanılmakta olan mitlerden bahsedecek ve onları açıklayacak olursak;

HİNDUİZM HAKKINDA BATIDA HALA İNANILAN 9 MİT

1. Hinduzim dininde 330 milyon tanrı vardır.

Bu konu hakkında farklı bakış açıları var. Bazıları Hinduizmin tekçi bir din olduğunu, evrenin tek sahibinin olduğunu söylerler. Bu bakış açısında, insanların yaratıcıyı çeşitli formlara sokup somutlaştırarak tapındıkları düşüncesi yaygındır. Putlar farklı olsa da herkes aynı yaratıcıya inanır. Diğer bir bakış açısı ise, Hindu bir kişinin diğer tanrıların varlığını reddetmeden herhangi bir tanrıya inanabileceğidir.  Örneğin Ganesha'ya tapan bir kişi, Vishnu'ya inanmıyor değildir. 

Hinduizmdeki 330 Milyon Tanrı Hakkında Bilmeniz Gerekenler: 

HİNDUİZM HAKKINDA BATIDA HALA İNANILAN 9 MİT

Çok tanrılı olduğu düşünülen Hinduizm, inanılanın aksine tek tanrılıdır. Yüce ve tek bir tanrı olmasına rağmen, insanlar kendilerine en çok uyan ve yakın hissettikleri tanrı formlarına tapınırlar. Örneğin geçimini balıkçılıkla sağlayan kişilerin Matsya'ya tapınırlarken, madencilikle sağlayanların başka bir tanrı formuna tapınırlar. Fakat nihayetinde yüce olan tek bir form olduğunu bilirler.   

2. Hindular sadece putlara taparlar.

HİNDUİZM HAKKINDA BATIDA HALA İNANILAN 9 MİT

Putlar tanrı değildir ve bütün Hindular bunu bilir. Putlar hayali yaratıcı biçimleridir ve Hindular meditasyon ya da dua esnasında odaklanabilmek ve enerjilerini tek bir noktaya toplayabilmek için putları kullanırlar. Eğitim hayatıyla alakalı bir dilekte bulunmak isteyen birinin Saraswati'nin önünde meditasyon yapması, varlık isteyenin Laxmi'yi tercih etmesi gibi ayrılıklar yalnızca tek bir düşünceye ve onunla alakalı tek bir objeye odaklanabilmek içindir. 

3. Hindular ineklere tapar.

HİNDUİZM HAKKINDA BATIDA HALA İNANILAN 9 MİT

Hindular inekleri kutsal kabul ederler fakat onlara tapmazlar. Tüm canlıların bir ruhu olduğunu, fakat inekler süt ve benzeri ürünler sağladığından onların ruhlarının daha kutsal olduğunu düşünürler. Hindistan ve Nepal'de inekleri öldürmek ve yemek bu nedenle yasaktır. Düşündüğümüzde bizim kültürümüzde de benzer bir durumla karşılaşırız. Yere düşen ekmeği öperek alnımıza koyar ve onu kutsal sayarız. Çünkü toplumumuzda buğdayın önemli bir yeri vardır.

 4. Hindular vejeteryandır.

HİNDUİZM HAKKINDA BATIDA HALA İNANILAN 9 MİT

Bu inanış, Hinduların tüm canlıları tanrının bir parçası sayması ve onları öldürmenin inanca karşı olacağı tezinden gelmektedir. Fakat Hindular, doğanın bir dengesi olduğuna ve et yemenin de bu dengeyi sağladığına inanırlar. Hinduların büyük çoğunluğu et yemektedir. 

5. Hinduizmde katı bir kast sistemi vardır.

HİNDUİZM HAKKINDA BATIDA HALA İNANILAN 9 MİT

Hinduizmin baskın din olduğu çoğu ülkede kast sistemi uygulanmaktadır fakat bilinenin aksine, bu sistem Hinduizm ile değili kültür ve insanlar ile ilgilidir. Hinduizimin kast sistemini kabul ettiği düşüncesi tamamen yanlıştır. 

6. Hinduizmde kadınlar geri plandadır.

HİNDUİZM HAKKINDA BATIDA HALA İNANILAN 9 MİT

Kast sisteminde olduğu gibi, erkeklerin kadınlar üzerindeki üstün olma çabası ve bunun doğru görülmesi Hinduizm ile değil kültür ve insanlar ile ilgilidir. Üstelik Hinduizmde tanrıların çoğu dişi kabul edilir. Hindular tanrının enerjisinin ancak bir dişiyle aktarılabildiğini düşünürler. Dişinin doğurganlığı nedeniyle onu kutsal görürler.

7. Alnında kırmızı nokta olan Hindu kadınlar evlidir. 

HİNDUİZM HAKKINDA BATIDA HALA İNANILAN 9 MİT

Evet, geçmişte kırmızı nokta evlilik bağını simgeliyordu. Fakat modern çağda evli ya da bekar çoğu kadın bu işareti süs olarak kullanmaktadır.

8. Hinduların kutsal kitabı Bhagavad Gita'dır.

HİNDUİZM HAKKINDA BATIDA HALA İNANILAN 9 MİT

Hinduizmin tek kutsal kitabı Bhagavad Gita değildir. Oldukça fazla kutsal metni olan bir dindir. Bunlardan bazıları Vedalar, Upanişadlar, Puranalardır. Bhagavad Gita, Hinduizmin temel inanç biçimi hakkında en temel bilgileri vermektedir fakat yine de Hinduların inandığı tek kutsal kitap değildir. 

9. Karma kaderci bir yaklaşımdır. 

HİNDUİZM HAKKINDA BATIDA HALA İNANILAN 9 MİT

Evet, Hinduizme göre bugün yaptıklarımız gelecekte bize olacaklar üzerinde etkilidir. Ancak Hindular ayrıca bugün yaşadıklarımızın da geçmişte yaptıklarımızın sonucu olduğunu düşünmektedirler. Böylece hayatta yaptığımız her şey aldığımız her karar geleceğimizi belirlemez. Karma'nın ana fikri, ne kadar iyilik yaparsak o kadar iyi bir yaşam süreceğimizdir. Aksi de geçerli. 

Şuraya da şöyle bir müzik bırakıyorum. Shiva Nataraj, Hindular için büyük bir öneme sahip. Bu konu hakkında ayrıca yazacağım. Sevgiyle!