BILIM

Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor; en azından parasını paylaşırken

Author
Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor; en azından parasını paylaşırken

ALMAK kadar vermek de keyifli bir eylemdir. Her insan bu zevki tatmıştır. Fakat bunun derecesinin kadın ve erkek için farklı farklı olduğu ortaya çıktı.

Nature Human Behaviour'da yer alan bir araştırmaya göre kadınlar parasını başkalarıyla paylaşırken beyinlerinin bir bölgesinde daha fazla hareket yaşanıyor; erkeklerde ise aynı bölge, paraları cebinde kaldığı zaman faaliyete geçiyor. Yani, kadınlar daha cömert, erkekler daha cimri olmaktan keyif alıyor.

Önceki araştırmalar da kadınların erkeklerden daha fedakâr olduğunu gösteriyordu. Bu yeni araştırmanın yazarlarından Philippe Tobler'a bakılırsa, "kadınlar içgüdüsel olarak yardımsever davranışa daha fazla değer verirken erkekler bencil davranışı daha değerli görüyor."

HER ŞEY DOPAMİN YÜZÜNDEN

"Ancak," diyor Zürih Üniversitesi nöro-ekonomi ve sosyal nöroloji dalında profesör Tobler, "beyinsel düzeyde bu farklılığın nasıl ortaya çıktığı bilinmiyordu. Her iki cinsiyette de bu değerlendirme dopamin sistemi tarafından sağlanıyor."

Tobler ve arkadaşları, kadın ve erkeklerin neden eşit oranda cömert olmadığı sorusuna cevap ararken çalışmalarını dopamin sistemi üzerinde yoğunlaştırdılar.

Beyinin ödül sistemi üzerinde temel rol oynayan dopamin hormonu zevk alma anlarında salgılanıyor ama aynı zamanda değerlerimizi geliştirmemize de yardımcı oluyor. Bu zihinsel yetenek, "striatum" olarak bilinen beyin mekanizmasında ortaya çıkıyor. Latince "çizgili" anlamına gelen stratium, beyinin serebral korteks, talamus ve diğer bölgelerinden sinyaller alıp veren yan yana şeritlerden oluşur.

Tobler ve arkadaşları, dopaminin kadınların ve erkeklerin davranışlarını nasıl etkileyebileceğini test etmek için bir dizi deneyler tasarladılar. 56 erkek ve kadın denek, bir para ödülünü başkalarıyla paylaşmak ya da kendilerine saklamak arasında tercih yaptı.

ŞİZOFRENİ İLACI DURUMU TERSİNE ÇEVİRDİ

Denekler sadece plasebo ilaç yutturulduktan sonra kararlarını verdiler ve paralarını başkalarıyla paylaşmak konusunda kadınlar erkeklerden daha cömert davrandılar. Ancak, "amisulpride" adlı bir ilaçla dopamin sistemleri tetiklendikten sonra, bu sefer kadınlar daha bencil, erkekler daha cömert hale geldiler. Bu arada, "amisulpride"in normalde şizofreni semptomlarını tedavide kullanılan bir antipsikotik olduğunu da belirtelim.

Tobler, "Kadın ve erkeklerin birbirine zıt önceliklerine dayanarak dopamin sistemine müdahale zıt etkiler yarattı" diyor.

Sekiz kadın ve dokuz erkeğin katıldığı ikinci bir deneyde, yardımsever bir karar verdiklerinde kadınların stratium mekanizmalarının erkeklere nazaran daha aktif çalıştığı görüldü.

Georgia Üniversitesi'nde nöroloji profesörü olan Anne Z. Murphy, şunları söylüyor: "Kadınlar daha yardımsever. Paylaşmak bizi daha mutlu ediyor. Eğer beyindeki dopamin salgısına müdahale ederseniz kadınları daha cimri, erkekleri daha cömert yapabilirsiniz. Bu araştırma her şeyden önce kadın ve erkek beyinlerinin gerçekten farklı çalıştıklarını gösteriyor."

Böylece "Erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'ten gelmiştir" tezi bir kez daha kanıtlanmış oluyor.