Cekmece

Cekmece

Biraz anime-manga, biraz film-dizi, biraz uzakdoğu, biraz kalem-kağıt.