DÜNYA

6 bin yıllık gelenek: Sünnet. Peki gerçekten gerekli mi?

Author

Tartışmalı bir yazı olacak. Bunun sebebi ise özellikle birçok toplumda erkekliğe geçişin ilk adımı olarak görülmesinde yatıyor. Birçok kaynağın belirttiğine ve tarihin babası olarak belirtilen Herodot'un yazılarına göre altı bin yıllık geçmişe sahip olan sünnet ameliyatı, insan bedeni üzerinde yapılan en eski ameliyatlardan bir tanesi. Sümer Mezopotamyası, Anadolu coğrafyasındaki birçok medeniyet tarafından kabul gören ve uygulanan sünnet ilk defa İbrahim Peygamberin zamanında İbrani toplumuna zorunlu kılındı. Yani M.Ö. 2000'li yıllara kadar bir gelenek olarak görülen sünnet, inanış hayatımızla birlikte insanlığa zorunlu kılınan bir ameliyat hâline geldi. Ahmet Ravalı'nın Arka Güverte'de yazdığı derlemede bu zorunluluğa dair dini kitaplardan kanıtlar da gösteriliyor. Tevrat’ın 17. bölümdeki sünnete yönelik bahis şu:

6 bin yıllık gelenek: Sünnet. Peki gerçekten gerekli mi?

Yar.17: 9 Tanrı İbrahim’e, “Sen ve soyun kuşaklar boyu antlaşmama bağlı kalmalısınız”dedi,

Yar.17: 10 “Seninle ve soyunla yaptığım antlaşmanın koşulu şudur:Aranızdaki erkeklerin hepsi sünnet edilecek.”

Peki Yahudi toplumunun dışında kalan coğrafyalarda ve inanışlarda sünnet hangi mitolojik inanışlarda yer alıyordu? Yunan/Anadolu mitolojisinde Kybele'nin sevgilisi olan ancak Kral Midas'ın kızıyla evlenen Attis, düğün sırasında Kybele'ye karşı duyduğu pişmanlıktan ötürü cinsel organını keser. Bu mit daha sonradan Pessinus Mabedi'nde Tanrıça Kybele adına her sene düzenlenen tapınma şenliklerinde rahip olmak isteyen erkekler tarafından tekrarlanır.  Ancak buradaki kesiş şekli cinsel organının ucundan ziyade kökünden yani hadım etme yöntemiyle uyuşmaktadır. Birçok tarihçi, Sami ırkından olan İbraniler'e geçen sünnet geleneğinin kökeninin Kybele kültünde aranması gerektiğini söylüyor. Binlerce yıllık sünnet geleneğinin ayrıca Mısır'a da yine mitolojik unsurlarla geçtiğini söylemek mümkün.

6 bin yıllık gelenek: Sünnet. Peki gerçekten gerekli mi?

İslamiyette kendisine sonradan nasıl yer buldu?

Kybele rahiplerinden günümüzdeki semavi dinlere geldiğimizde ise sünnet geleneğinin 9. yüzyıla kadar Müslümanlıkta yer etmediğini görürüz. Kuran'da hakkında herhangi bir ifadenin yer almadığı sünnet, İslamiyet'in ilk günlerinde inananlara yönelik uygulanan bir yöntem değildi. Peki ne oldu da Müslümanlar tarafından sahiplenilen bir ameliyat hâline geldi? Korkut Boratav'a göre bu inanış yöntemi 9. yüzyılda İslam'a geçen Yahudilerle İslamiyete geldi.

6 bin yıllık gelenek: Sünnet. Peki gerçekten gerekli mi?

'Cinsel zevki azaltıyor'

Belçika’nın Ghent Üniversitesi’nden Dr. Piet Hoebeke öncülüğünde yapılan ve sünnet olan 18 yaşını doldurmuş bini aşkın erkek üzerinde yapılan bir araştırmada sünnet olan erkeklerin olmayanlara oranla daha az yoğunlukta cinsel haz duydukları ortaya çıktı. Araştırma yapan kişiler sünnet ile cinsel organda bağışıklık sisteminin bir parçası olan özelleşmiş Epitelyal Langerhans hücreleri, içinde dorsal sinirin uzantıları da olan takriben olarak 75 metre uzunluğunda mikroskobik sinir ve 10,000 ile 20,000 arasında özelleşmiş erotojenik sinir uçlarının sünnet ile kaybedildiğini söyleyen bilim insanlarının konuya dair birçok farklı görüşü mevcut.

Dünya nüfusunun yüzde 30'u sünnet oluyor

Günümüzde dünya nüfusunun yüzde 30'unun sünnet oluyor. Açıkçası içeriği yapmamın sebebi de tam olarak bu... Tartışma yaratacak ve bir yerlere vurmak isteyecek bir içerikten ziyade dünya genelindeki insanları ilgilendiren ve artık 'aşağıda olmayan bir deri ucunun' niye orada olmadığını öğrenmelerini istemek...

26.01.2018