Sovyetler Birliği'nin işgaline Timur'un laneti mi sebep oldu?

kız ismet
Author kız ismet
Collection İlginçlikler
Sovyetler Birliği'nin işgaline Timur'un laneti mi sebep oldu?

Dünya tarihinin gördüğü gelmiş geçmiş en büyük askeri ve siyasi dehalardan biri: Timur. Sağ ayağı aksak olduğundan dolayı Farsça Timurlenk, Türkçe olarak ise Aksak Timur deniliyor. 1370’ten itibaren düzenlediği seferlerle Harezm,  Deşt-i Kıpçak, İran, Irak, Suriye ve Hindistan’ı kapsayan topraklara hakim olup 1402’de yapılan Ankara Savaşı’nda Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid’i mağlup etmiştir.

Seferlerinin en kanlısı ve uzunu Batı Asya’daki seferleri olmuş. Birincisi üç, ikincisi beş ve üçüncüsü yedi sene sürmüş. Seferleri sırasında ele geçirdiği şehirlerin bazılarını yakıp yıkmış kellelerden kuleler yapmış. Kan dökücülüğü ve tahripkarlığına rağmen özellikle Semerkant’ın imarına çok önem vermiş. Girdiği hiçbir ülkede de âlimlerin incitilmesine müsade etmemiş. Seferlerinin çoğunu Türk-İslam ülkeleri üzerine yönelttiği için eleştirilmesinin yanı sıra Timur’un, Orta Asya göçebelerinin İslamlaşmasında büyük rolü olmuş. Timur’un kurduğu devlet, Türk-Moğol devlet esasları ve askeri teşkilatı unsurları ile İslam medeniyeti unsurlarını bünyesinde bir arada barındırıyormuş.

Timur'un türbesi

Timur, 18 Şubat 1405 tarihinde, Çin’e sefere giderken Otrar’da 69 yaşında ölmüş. Hemen, Semerkand’a getirilerek torunu Halil Sultan tarafından, daha önce ölmüş olan torunu Muhammed Sultan’ın Ruh Abâd yakınlarındaki medresesine defnedilmiş.

1941 yılına gelindiğinde ise 2. dünya savaşının en hararetli yıllarında Stalin’in verdiği bir emirle bir grup antropolog Özbekistan’a gönderilmiş. Stalin’in Sovyet antropolog Mikhail Gerasimov liderliğindeki ekibe verdiği görev Timur’un mezarının bulunması ve cesedinin mezardan çıkarılarak inclenmesi imiş. Ancak Timur Özbekistan’da bir ulusal kahraman olarak görülmekteymiş ve ayrıca mezarın lanetli olduğuna dair bir inanış varmış. Yerel müslüman din adamları mezarın açılmasına karşı çıkmış, birçok protesto yapılmış. Antropologları eğer Timur mezarında rahatsız edilirse üçüncü günde büyük bir felaket olacağı konusunda uyarmışlar. Anıt mezarında her kim olursa olsun Timur’un mezarını deşerse ülkesine savaş şeytanlarının dolacağını söyleyen bir yazı olduğu söyleniyormuş.

Timur'un kafatası

Tüm bu uyarıları yerel bir batıl inanç olarak kabul edip gözardı eden Mikhail Gerasimov 19 Haziran 1941 tarihinde mezarı açarak Tümur’un cesedini incelemiş. Tabutunun dışında yazılı olan ” ben ölümden uyandığımda tüm dünya titreyecek” yazıtı dikkate alınmamış. 

Timur’un mezarının açılmasından 3 gün sonra 22 Haziran 1941’de Nazi Almanyası Sovyetler Birliğine savaş ilan edip Barbarossa operasyonunu başlattı. Bu sürpriz saldırı ile Sovyetler Birliği’ni işgal etti. Bu işgal bütün dünyayı titretmişti.

Birçok kişi hala Nazi Almanya’sının Sovyetler Birliği’ni işgalini Stalin’in emriyle Sovyet antropologların Timur’un mezarını açmasına, yani Timur’un lanetinin tutmasına bağlamaktadırlar. O dönem Timur’un mezarını açtığımız için lanet tuttu denilerek bu olay ciddiye alınmaya başlanmış, bunu üzerine Stalin, Timur’un cesedinin Özbekistan’da islami usullere uygun bir şekilde yeniden defnini emretmiştir. Böylece lanet sözde kaldırılmış, ancak Sovyetler sonunda Almanya ile olan savaşı kazanmış olsa da işgal sırasında yaklaşık 7,5 milyon Rus ölmüştür. Kimilerine göre yalnızca tesadüf, kimilerine göre ise gerçekten Timur‘un laneti! Araştırmadan ortaya çıkan gerçekler ise tarihi kaynakları doğruluyor. Gerçekten de Timur aksaktı, kalça kemiğindeki bir incinmeden dolayı topallıyordu. 1.73 boyunda olduğu da Rusların yaptığı incelemelerde ulaşılan bir başka bulgu. Ayrıca araştırmalar sırasında Timur‘un kafatasının kalıbı çıkartıldı, böylelikle yüz tipini çok net biçimde öğrenmiş olduk.

kaynak: oldlaikdays http://oldlaikdays.com/timurun-laneti/

Be the first to like it!

Comments

People also liked

Related stories
1.How To Learn A Language At Lightning Speed
2.Huawei Unfazed By US Action
3.Top Fashion Designer Karl Lagerfeld Dead At 85
4.If You Worry Too Much, Say ‘Pyt’ As The Danes Do
5.Survivor Tells Of Fight To Strangle Mountain Lion
6.Footballer Sala’s Body Returned To Hometown For Funeral
7.Fashion Models Wrestle With Debt
8.Buying Into No-Buy
9.Turning To Dog Faces To Minimize Bias In Hiring
10.Richard Gere, 69, Becomes Dad Again With Wife, 35
500x500
500x500