DÜNYA

20.07.2017

Author

... Din'in ve Bilim'in ticareti ahlâksızlıktır.

... oyun, eğlence veya spor alanında rekâbet doğaldır, ama Din ve Bilim menfaat ve rekâbet ortamı değildir.

... Din'de de, Bilim'de de tüm bilgi paylaşılmak zorundadır.

... 'Para' denen şey İnsanlığı dejenere ediyor.

... günümüzde tüm dünyada para Siyonist FED-Sistemi'ne endeksli olduğu için bugün para kullanan her insan dünyadaki tüm kötülüğün sorumluluğuna istese de istemese de ortaktır.

... nesillerin Din'e ve Bilim'e aykırı biçimde para kazanmaya odaklı şuursuz ve bencil, açgözlü ve tüketici birer robota dönüştürülmesine üzülerek şahit oluyoruz.

... ne kendisine, ne insanlığa, ne hayvana, ne üzerinde yaşadığı gezegene, ne geçmişe, ne geleceğe, ne yaşadığı an'a saygısı olmayan, dünya gezegenine neden bedenlenmiş olduğunu merak bile etmeden sadece sömürüp yoketmek üzere iki kol iki bacaktan ibaret 8 milyar adet virüsümsü yaratığız şu an, sakın hiçkimse "ben buna dahil değilim, ben özelim, farklıyım" filan demesin boşuna.

... zaten özel ve farklı filan olmak için değil, tanış olup barışıp birleşip dünyayı iyileştirmek için bedenleniyoruz bu gezegene.

... bu ortak hedefe ulaşılmasının önündeki engellerden biri para, diğeri de politik oyunlardır.

... para ve sınırlar iptal edilmek zorundadır.

... insanlık kardeşçe yaşayabilmeyi öğrenmek zorundadır.

... bakın, parayı iptal edersek, her birey severek ve karşılık beklemeden yapacağı meslekleri keşfedebilecek, her aile bağımsız olabilecek, şirketler ve '%1 elit' tarihe karışacak, Din ve Bilim birleşecek, tüm Bilgi ve yeryüzü nimetleri ve kısaca "yârin yanağından gayrı" herşey paylaşılabilecektir.

... bugün bu hedefe ulaşabilmeye çok yakınız artık, yeter ki her birey kendi sesine ve nefesine ve özgür iradesine sahip çıksın, milletvekilliği ve politikacılığın bugün artık gereksiz olduğunu anlayıp doğrudan demokratik anlayışla karşılıklı saygı ve nezaket kurallarına uyarak tüm düşüncelerini ve duygularını korkmadan ve çekinmeden örneğin sosyal medya üzerinden paylaşsın.

... böylece eninde sonunda uluslararası bir ortak mentalitede birleşilebilecektir.

... şu anki denetimsiz kaos ortamının detaylıca bilimsel analizini bir harita şeklinde masaya serebilseydik, zaten tövbe edip değişmek zorunda olduğumuzu hepbirlikte görebilirdik.

... bunun hiç sağı solu yok, durum vahim ötesi.

20.07.2017