DÜNYA

Ben demiyorum bilim diyor: İşte spor salonu bağımlısı erkeklerin ortak özelliği

Author

Aynı şey siz de fark ettiniz mi bilmiyorum ama gözlemlerime göre son zamanlarda spor salonu bağımlısı erkeklerin sayısında ciddi bir artış var.

Ben demiyorum bilim diyor: İşte spor salonu bağımlısı erkeklerin ortak özelliği

Bir araya gelince konuşmayı en sevdikleri konular kaslarını nasıl büyüttükleri, günde kaç saat gym'de geçirdikleri, protein tozunun önemi vs. vs.

Dünyada da bu erkeklerin sayısındaki artış fark edilmiş olacak ki bilim insanları konuya el atmış.

Yeni bir teori, erkeklerin beden ölçüleri ile poltik görüşleri arasında bir bağ olduğunu söylüyor.

Londra'daki Brunel Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışmaya göre, sosyal ve ekonomik eşitlik bağlamında ele alındığında, fiziksel olarak daha güçlü erkekler sağ görüşe daha yatkınlar.

Ben demiyorum bilim diyor: İşte spor salonu bağımlısı erkeklerin ortak özelliği

Genelleme yapmak için ne kadar yeterli bir sayı olduğu bilinmez, ancak araştırmaya katılan 18 ila 40 yaş arasındaki 171 erkek incelendiğinde bu sonuç ortaya çıkmış.

Bu 171 erkeğin öncelikle boy uzunluğu, kilosu, beden ölçüleri, kas ölçüsü, el, kol ve göğüs kuvveti ölçülmüş.

Aynı zamanda ne sıklıkta spor salonuna gittikleri, kazançları ve mal varlıkları ile 'eşit gelir dağılımını destekleyip desteklemedikleri' ve 'bazı sosyal grupların diğerleri üzerinde baskın olması gerektiğine inanıp inanmadıkları' gibi politik görüşlerini ortaya çıkaracak sorular sorulmuş.

Ben demiyorum bilim diyor: İşte spor salonu bağımlısı erkeklerin ortak özelliği

Araştırmanın sonunda diğerlerinden fiziksel olarak daha güçlü ve daha ağır olan erkeklerin, bazı sosyal grupların diğerleri üzerinde baskın olması gerektiğine inandığı ortaya çıkmış.

Özellikle de şu sonuç çok ilginç: Aynı erkeklerin solcu görüşün desteklediği eşit gelir dağılımı fikrini daha az benimsedikleri görülmüş. Yani araştırmacılara göre spor salonunda fazla vakit geçiren erkekler sosyo-ekonomik eşitliğe daha az değer veriyor.

Araştırmayı yürüten Dr. Michael Price, ' Sonuçlarımıza göre fiziksel olarak kuvvetli ve zengin erkekler paranın eşit dağıtılması fikrine karşılar. Bu erkekler temelde kendi kaynaklarını koruma motivasyonuna sahipler. Maddi durumu çok iyi olmayan ancak fiziken güçlü olan erkekler de eşiti dağıtıma eğilimli değiller' diyerek araştırmanın sonucunu özetliyor.