TASARIM

Hikayelerin Farklı Öğrenme Stillerine Etkisi İnsanların veri ve bilgileri nasıl

Author

İnsanların veri ve bilgileri nasıl işledikleri üzerine yapılan araştırmalar, üç baskın öğrenme stili bulunduğunu göstermiştir. Bunlar,

• İşitsel

• Görsel

• Kinestetik

İşitsel özelliğe sahip kişiler öncelikle işitme duyuları ile bilgiyi beyinlerinde işler. Bu özelliğe sahip kişiler sesinizin kalitesine, ses iniş çıkışlarına vurgularınıza dikkat eder. Sözcükleri dinleyerek ağzınızdan çıkan dikkatlerini çeken kelimler onlar için çok önemlidir. Monoton konuşanlara ve sıkıcı konuşmacılara katlanamazlar.

Görsel özelliğe sahip kişiler ise, sunum veya eğitim esnasında anlattığınız konu ile ilgili mutlaka görsel veya obje görmeleri gerekir. Sürekli not alırlar. Eğitimlerde PPT kullanan konuşmacıları çok severler çünkü kullanılan görsel araçlar, işittiklerini anlamalarına yardımcı olur. Ne giydiğinize dikkat ederken sürekli göz teması halinde olmak isterler. Görsellik onlar için önemli olduğundan bütün salona hâkim olan dramatik hareketler kullanan ve beden dili çok iyi olan konuşmacılar onlar için vazgeçilmezdir.

Kinestetik özelliğe sahip olanlar, daha duygusal ve dokunsaldır. Yaparak öğrenirler ve öğrendikleri şeylere ilgi duyarlar. Rol canlandırma, grup çalışması, eğitim içinde oynatılan oyunlardan zevk alırlar.

Hikâye Tasarımı ve Hikâye Anlatıcılığı yukarıda bahsedilen tüm özellikteki kişilere uygundur. Aynı ortamda farklı özelliğe sahip kişilere iyi seçilmiş ve iyi anlatılmış bir hikâye ile bütün katılımcılara etki etmiş olursunuz.

Çünkü,

• Hikayeler doğal ve işitseldir. Hikâyeyi anlatıcıları, farklı karakterleri anlatırken kahramanın ses ve tonlamaları değiştirme şansına sahiptir.

• Hikayeler doğası gereği görseldir. Çünkü iyi hikâye anlatanlar hikâyeyi anlatmakla kalmaz aynı zamanda katılımcılarla iletişime geçer.

• Hikayeler özünde kinestetiktir, çünkü anlatıcılar geçmiş bir olayı basitçe anlatmazlar yeniden yaşarlar bu yeniden yaşayış katılımcılarla konuşmacı arasında duygusal bir bağ kurulmasını sağlar.

• Hikayeler sol beyinde çalışır, çünkü iyi hazırlanmış bir hikâye mantıksal ve doğrusal bir ilerleme sağlar.

• Hikayeler sağ beyinde çalışır, çünkü stratejik hikayeler, sesleri, yerleri, mekânı, duygularla karşı tarafa iletir. 

Hikâye anlatım sanatı ile büyüleyici olmak varken neden hala kürsünün arkasından katılımcılara seslenen konuşmacılardan oluruz ki?

Hikayelerin Farklı Öğrenme Stillerine Etkisi İnsanların veri ve bilgileri nasıl