EĞLENCE

Napolyon'u durduran Türk komutan Cezzar Ahmed Paşa

Author

Avrupa'nın bir ucundan başladığı seferinde önüne çıkan herkesi mağlup etmeyi başaran hatta Moskova'yı dahi ele geçiren Napolyon Bonapart'ı durduran Türk komutan Cezzar Ahmet Paşa'nın hikayesi.

Napolyon'u durduran Türk komutan Cezzar Ahmed Paşa

Napolyon Avrupa içinde İngilizler, Fransızlar, Almanlar gibi devletlerle mücadele edip ülkeleri savaş meydanında mağlup etmesine karşın ada devleti olan İngiltere her zaman problem oluşturuyordu. İngiltere'ye karşı çıkarma yapamayacağını bilen Napolyon, düşmanının sömürge yollarını kesmeye karar verdi ve Mısır Seferine başladı.

Piramitler Savaşı

Napolyon'u durduran Türk komutan Cezzar Ahmed Paşa

Napolyon Piramitler önünde karşı karşıya geldiği Memlük ordusuna karşı kazanmayı başardı öyle ki bunu yaparken Fransız ordusunun sayısı, Memlük ordusunun sayısının neredeyse yarısı kadardı. Mısırın başkenti Kahire'yi savaşın sonunda ele geçiren Napolyon artık Kuzey Afrika ve Orta doğu da durdurulamaz olduğunu düşünmeye başlamıştı.

Kahire'nin ele geçirildiği haberini alan İngilizler hemen büyük bir donanma hazırladı ve Mısır'a yolladı. Fransızlara yaptıkları baskınla 280 gemilik Fransız donanmasının çok büyük kısmını yakmayı başardılar. Donanmasının yandığı haberini alan Napolyon kara kara düşünmeye başladı çünkü ana vatanı olan Fransa'dan çok uzaktaydı ve ordusunun tamamını Fransa'ya taşıyabilecek gemiye sahip değildi.

Bunun üzerine tek çaresinin yakınlarda bir tersaneyi ele geçirmek olduğunu düşünen Napolyon, Lübnan'ın güneyindeki Sayda şehrini ele geçirmek üzere yola koyuldu. Ancak yolunun üzerindeki problem Cezzar Ahmed Paşa komutasındaki Akka Kalesiydi.

Napolyon'u durduran Türk komutan Cezzar Ahmed Paşa

10 Şubat 1799 yılında Napolyon ordusuyla beraber Akka Kalesine doğru ilerlemeye başladı. Yolda veba salgısı ve bir takım isyanlar baş gösterse de bunlar atlatıldı ve ordunun ilerleyişi durmadı. Harekatın 40. gününe gelindiğinde Akka Kalesinin önüne gelen Fransız ordusu kaleyi tüm taraflardan kuşattı ve aralıksız bir saldırıya başladı. Cezzar Ahmed Paşanın sağlam bir komutan olduğunu anlayan Napolyon, Paşa'ya iki defa elçi yollayıp güzel vaatlerde bulunda ancak Cezzar Ahmed Paşa iki elçiyi de idam ettirdi. Bunun üzerine çok sinirlenen Napolyon saldırıların şiddetini arttırdı.

Kuşatmanın bir ay sonrasında Fransızlar ilk sonucu aldılar ve kalenin bir ucunu ele geçirip şehre sızmaya başladılar. Ancak şehir içinde yoğun direnişle karşılaşan Fransızlar geri çekilmek zorunda kaldı. Bir yandan da Kalenin yakınlarına demirlemiş olan İngiliz Donanması tarafından yoğun topçu atışına maruz kalan Fransız ordusu iyice yıpranmaya başlamıştı.

Kuşatmanın sonunu getiren olay ise 52. günde Rodos Adasından takviye olarak gönderilen modern ekipmanlara sahip Osmanlı Nizam-ı Cedid birlikleri oldu. Artık yapabileceği bir şey kalmadığını gören Napolyon kaleyi ele geçiremediği anladı ve kuşatmanın 64. gününde geri çekilme kararı aldı. Orta Doğuyu hatta Uzak Doğuyu sömürgeleştirme planlarıyla sefere başlayan Napolyon'un, bütün planları Akka Kalesinde son buldu. Napolyon Bonapart başarısızlığa uğradığı kuşatma için daha sonra "Eğer Türkler beni Akka önünde durdurmasaydı, bütün doğuyu ele geçirmek işten bile olmayacaktı" diyecekti.