POLITIKA

Anayasa değişikliği teklifi hangi maddeleri kapsıyor?

Author

Bugünlerde Ankara gündeminde bir numaraları sırada Anayasa değişikliği teklifi yer alıyor. AKP tarafından sunulacak değişiklik teklifi, bugün TBMM'de oylanıyor. 

Konuyla ilgili olarak bir süredir AKP-MHP arasında görüşmeler yapılıyordu. Bazı konularda pürüzler olduğu kulislerde konuşulsa da, iki partinin desteği ile anayasada değişiklik teklifi TBMM gündeminde yer buldu. 

Peki anayasa değişikliği teklifinde hangi maddeler yer buluyor, eğer bu değişiklik referanduma giderse ne olacak, bu maddeler hayatımızı nasıl etkileyecek? İşte tüm yönleri ile anayasa değişikliği teklifi...

Anayasa değişikliği teklifi hangi maddeleri kapsıyor?

Bürokraside radikal değişiklikler gelebilir

Cumhurbaşkanı partili olacak.

Başbakanlık kaldırılacak.

Bakanları cumhurbaşkanı atayacak.

Gensoru yerine soruşturma mekanizması olacak.

Cumhurbaşkanının yardımcıları olacak. Yardımcılarını, bakanlar ve üst düzey kamu görevlilerini atamaya yetkili olacak.

Cumhurbaşkanı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar verebilecek.

Cumhurbaşkanı OHAL ilân edebilecek. Aynı gün Resmi Gazete'de yayımlanacak ve Meclis onayına sunulacak.

Cumhurbaşkanı, ‘doğuştan’ Türk vatandaşı olanlar arasından seçilecek.

Vekil sayısı 600'e çıkacak.

Yedek vekiller seçilecek.

Seçilme yaşı 18'e düşecek.

Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve askeri mahkemeler kaldırılacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili genel seçimi birlikte yapılacak.

22 üyesi olan HSYK artık 12 üyeden oluşacak. 6 üyeyi Cumhurbaşkanı, 6 üyeyi TBMM atayacak.

Yüce Divan düzenlemesi

Cumhurbaşkanı yargılanabilecek.

301 imza ile önerge verilecek.

360 oyla komisyon kurulacak.

401 oyla Yüce Divan'a sevk edilecek.

Kararname yetkisi

Cumhurbaşkanı kararname çıkarabilecek.

Kararnameler, Meclis onayı ile yasalaşacak.

Özgürlük alanları kararname dışı kalacak.

Fesih yetkisi

Cumhurbaşkanı ile Meclis'in ters düşmesine bağlı bir devlet krizinin oluşması durumunda ise fesih yetkisi devreye girecek.

Hem cumhurbaşkanı hem de Meclis bu yetkiyi karşılıklı kullanabilecek.

"Önce Anayasa Komisyonu’nda görüşülecek.

Daha sonra anayasada belirtilen esaslara uygun olarak Genel Kurul görüşmeleri tamamlanacak.

Genel Kurul’da her bir maddenin 330 ve üzerinde kabul oyuyla geçmesi halinde tamamı oylanacak.

Ardından ise referandum tarihi konuşulacak...

Anayasa değişikliği teklifi hangi maddeleri kapsıyor?

Mevcut sandalye dağılımı

Kanun teklifinin tamamı için; https://drive.google.com/file/d/0B6GffUb23Ju0MXFIZHlGYWhGN1E/view