DIĞER

Dünya üzerindeki toplam ağırlığımız: 30 trilyon ton!

Author

İnsanların ürettiği tüm nesnelerin ağırlığı hesaplandı. 

Dünya üzerindeki toplam ağırlığımız: 30 trilyon ton!

Araştırmacılar nihayet insanların yarattığı her şeyin toplam ağırlını hesapladılar. Şahsi eşyalarınız, komşunuzun eşyaları, garajınızdaki tüm aletler ve seyahat etmek için kullandığınız tüm nesnelerin dahil olduğu bir ölçüm... Teknoloji, giyim, kitap, altyapı, uçak ve daha nice eşya bu hesaplamada kendine yer buldu. Bu ağırlığa yalnızca kullanılabilir nesneler değil, aynı zamanda düzenli yığılan çöplerde dahil. 

Leicester Üniversitesi liderliğindeki 20 bilim adamından oluşan ekip, 30 trilyon tonun bir ön tahmin olduğunu kabul ediyor. Ekip, bu bilgiyi, dünyanın metrekare başına taşıdığı ağırlığı tam olarak keşfetmek için kullanmayı umuyor. Bu ağırlığın bir alanı nasıl etkilediğini görmek istiyorlar. Güncel tahminlerde bölünen araştırmacılar, dünya yüzeyinin her metrekaresi için yaklaşık 50 kilo yük hesaplıyorlar.

Jeoloji Bölümü'nden Profesörler Jan Zalasiewicz, Mark Williams ve Colin Waters, "teknosfer" hakkındaki bilgimizi genişletmek için işbirliği yaptılar. Esasen teknosfer, insan tekno-ekosistemi için bir tek kelime olarak hizmet ediyor. Fakat teknosfer, etrafımızda inşa ettiğimiz dünyayı da temsil ediyor. Bu yeni ekosistemin ne zaman başladığı hakkında kimse ikna edici bilgiye sahip değil. Bazıları, uzay çağı döneminin başlangıcı için 1950'lerin teknolojik gelişimini savunuyor. Diğer antropologlar Sanayi Devrimi'ni bu konuda öne çıkartıyor... 

Dünya üzerindeki toplam ağırlığımız: 30 trilyon ton!

Teknosfer kavramı, Antroposen kavramıyla bir arada ele alınarak, insan mühendisliğinin gezegeni nasıl etkilediğini anlamak adına yeni bir anlayış geliştirmemize neden oldu. Başka bir bakışla, teknosfer doğanın kendi biyolojik dönüşümünde parazit yaşam olarak ta görülebilir. Olağanüstü hızla gelişen teknosfer depolama alanların yetersizliği ve geri dönüşüm süreçlerinin zayıf olması sebebiyle, beslendiği habitatın yaşam süresini azaltabilir ya da komple durdurabilir.

Leicester Üniversitesi’nde 2013’te başlatılan teknosfer projesi, disiplinler arası araştırmalara dayanıyor. Bu çalışma ile verileri sayısallaştırmanın ötesinde, gelecek bilim adamları ve toplum bilimcilerin çağımızı anlamlandırma aşamalarında, paleontologların fosiller üzerinden yaptığı varsayımlar gibi, çalışabilecekleri alanlar geliştirmeyi amaçlıyor.