TARIH

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bilinmeyenler

Author

20 Aralık 1873 yılında İstanbul’da doğan Mehmet Akif Ersoy şair ve aynı zamanda yazardır. Babası Mehmet Tahir Efendi Arnavutluk’tan İstanbul’a göç edenlerdendir. Tahir Efendi İstanbul’da tanıştığı Emine cemile hanım ile evlenir. Mehmet Akif Ersoy ebcet hesabıyla 1290 yılında doğmuş ve bu sebepten ötürü babası ona Rağıf ismini vermiştir. Ancak çevresi tarafından Akif olarak çağrılar ve ismi bu şekilde kalır.

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bilinmeyenler

Mehmet Akif Ersoy'un yaşadığı dönemlerde Osmanlı İmparatorluğu son zamanlarını yaşıyordu. Akif 4 yaşlarında iken Emir Buhari mahalle mektebinde öğrenimine başladı. Burada yalnızca 2 yıl eğitim gördü. Aynı yıllarda babasından Arapça dersleri almaya başladı. Babası aynı zamanda Emin Paşa’nın çocuklarına da ders veriyordu. Lise yıllarında iken mülkiye başvurusunda bulundu ve kabul edildi. Evlerinin yanması ve babasının vefat etmesiyle birlikte burada öğrenimine devam edemedi.

Südil veterinerlik okuluna devam eden Akif’in şiire olan ilgisi burada başladı. 1893 yılında veterinerlik okulunu birincilikle bitirdi. Baytar müfettiş muavinliği görevine başlayan Akif 4yd süresine Rumeli, Anadolu ve Arabi standa görevlerde bulundu.

1898 yılında İsmet hanım ile evlendi.

Hayatındaki Önemli Anlar

Baytar müfettiş yardımcılığı görevinde iken gezdiği yerler. Akif Ersoy’un şiirleri üzerinde büyük etkilere sahiptir. İlk şiirini görev sırasında yatmıştır. 7 beyitten oluşan ve gazel Eninde olan şiiri “Kur'an'a Hitap" Serveti Fünun gazetesinde yayımlandı.

“Küfe” ve ”Seyfi baba” şiirleri Ersoy'un en ünlü şiirlerindendir. Sıratı müstakim dergisinde Ersoy'un bu şiirleri yayımlanmıştır.

1913 yılında ittihat ve Terakki cemiyetine katıldı. Cemiyet ona Almanya dahi Müslüman esirlerin durumunu öğrenmek için gönderdi. Buradaki gezileri sırasında Akif doğa ile batı arasındaki derin ayrıma gördü. Buradaki izlenimleri daha sonra yazacağı şiirlerine de yansıyacaktı.

Ankara'da yeni hükümetin kurulması ile birlikte Burdur Milletvekili olarak hükümette görev aldı. Sakarya zaferinin kazanılması ile birlikte İstanbul’a döndü. Laik düzenin kurulması ile birlikte düşüncelerinden dolayı İstanbul’da fazla kalamadı. Ölümünden kısa bir süre öncesine kadar Mısır’da Türk Dili ve Edebiyatı dersleri verdi. 1935 yılında yakalandığı siroz hastalığından 1936 sonlarına doğru vefat etti.

Ersoy'un Eserleri

Bağımsızlığın kazanılmasından sonra açılan şiir yarışmasında 724 şiir arasından Ersoy’un “İstiklal Marşı” şiiri birinci seçildi. Verilen para ödülünü almaması ve Türk ordusuna armağan etmesi bugün bile takdirle karşılanan bir harekettir.

Akif Ersoy’un en önemli eseri 7 kitaptan oluşan “safahat” adı eseridir. Kitabın son bölümü olan “Gölgeleri” 1933 yılında tamamladı.

Orhan Kılıç’ın canlandırdığı “Korkma” adlı dizi 29 Temmuz 2016 tarihinde TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Ayrıca TRT 2 ekranlarında 3 bölümden oluşan “Mehmet Akif Ersoy” belgeselinde milli şairin hayatı tüm yönleri ile de alınmıştır.