DIĞER

Sosyal Medyada 'Cinsel İstismar' Önergesine #TecavüzMeşrulaştırılamaz Tepkisi

Author

17 Kasım Perşembe günü, TBMM Genel Kurul'da Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından, cinsel istismar suçu söz konusu olduğunda, mağdur ve failin evlenmesi durumunda 'hükmün açıklanmasının geri bırakılması' yönünde bir teklif verilmesi, kamuoyunda tartışıldı. 

Verilen önerge şu şekildeydi;

Sosyal Medyada 'Cinsel İstismar' Önergesine #TecavüzMeşrulaştırılamaz Tepkisi

Tam metni şu şekilde;

"(2) Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçundan, mağdurla failin evlenmesi durumunda, Ceza açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir. Zamanaşımı süresi içinde evliliğin, failin kusuruyla sona ermesi halinde fail hakkıdaki hüküm açıklanır veya cezanın infazına devam olunur. Bu fıkra uyarınca fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi durumunda, suçqan azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine veya infazının ortadan kaldırılmasına karar verilir"

Bu gelişmenin ardından, cinsel istismar ile ilgili verilen bu önergeye karşı sosyal medyada #TecavüzMeşrulaştırılamaz etiketi ile, birçok kişi bu duruma karşı sesini yükseltti. İşte öne çıkan paylaşımlardan bazıları:

Sosyal Medyada 'Cinsel İstismar' Önergesine #TecavüzMeşrulaştırılamaz Tepkisi
Sosyal Medyada 'Cinsel İstismar' Önergesine #TecavüzMeşrulaştırılamaz Tepkisi
Sosyal Medyada 'Cinsel İstismar' Önergesine #TecavüzMeşrulaştırılamaz Tepkisi
Sosyal Medyada 'Cinsel İstismar' Önergesine #TecavüzMeşrulaştırılamaz Tepkisi
Sosyal Medyada 'Cinsel İstismar' Önergesine #TecavüzMeşrulaştırılamaz Tepkisi
Sosyal Medyada 'Cinsel İstismar' Önergesine #TecavüzMeşrulaştırılamaz Tepkisi
Sosyal Medyada 'Cinsel İstismar' Önergesine #TecavüzMeşrulaştırılamaz Tepkisi
Sosyal Medyada 'Cinsel İstismar' Önergesine #TecavüzMeşrulaştırılamaz Tepkisi
Sosyal Medyada 'Cinsel İstismar' Önergesine #TecavüzMeşrulaştırılamaz Tepkisi
Sosyal Medyada 'Cinsel İstismar' Önergesine #TecavüzMeşrulaştırılamaz Tepkisi

Konuyla ilgili en çok tepki gösterilen mecralardan bir tanesi de Ekşi Sözlük'tü...

Sosyal Medyada 'Cinsel İstismar' Önergesine #TecavüzMeşrulaştırılamaz Tepkisi
Sosyal Medyada 'Cinsel İstismar' Önergesine #TecavüzMeşrulaştırılamaz Tepkisi
Sosyal Medyada 'Cinsel İstismar' Önergesine #TecavüzMeşrulaştırılamaz Tepkisi
Sosyal Medyada 'Cinsel İstismar' Önergesine #TecavüzMeşrulaştırılamaz Tepkisi