DIĞER

Ne kadar incindin ..

Author

Ne kadar incindin?
Hep nedamet istersin!
Kuşkularında yaşarsın.
Güvensizliğin uçurumlarındasın.
Naifliğini yansıtmazsın.
Hasarlı bir ruhun acısını gösterirsin.
Sakatlanmış kararlarının yanılgısındasın.
Tutarlılığın iradesi tutarsızlığa kıvrılmış.
Fedakarlığın ulviyeti öldürülmüş.
Gerçek sorgulanır olmuş.
Ahlakın adresi feragat etmiş.
İnanarak dinleyemeze dönmüş.
Senden başka doğruyu söylemeyezlere teslim olmuş.
Şahika sandıklarının çukur olduklarına tanık olmuşsun.
Zamanın soytarılarına
Aslan görünümlü yılanlara şehadetin
Yenilgilerden
Yanılgılardan
Yitirilmiş erdemlerin...
Yaşayanlara
Ve
Yaşamaya kuşkun
Kendine mi döndürdü?