Rıdvan Kum

Rıdvan Kum

Ekonomist olamayan ekonometri okumuş bir mösyö