TARIH

II. Dünya Savaşı sonrası SSCB'de çekilen 15 propaganda fotoğrafı

Author

1940'lı yıllar Avrupa ve tüm dünya için yaşanması zor yıllardı. Manyakça emelleri için Avrupa'yı ateşe vermekten çekinmeyen Adolf Hitler, Müttefik devletler tarafından durduruldu. Savaştan sonra bir tarafında Amerika ve batı yanlısı demokrasilerin, diğer tarafında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin ve uydularının olduğu iki kutuplu bir dönem başladı. 

Bu iki kutup arasındaki çekişme, yer yer sıcak çatışmalara dönüşse de dünyayı Soğuk Savaş adı verilen dönemin içinde bıraktı. Bu önem nükleer tehditlerin havada uçuştuğu, rekabetin bilimsel sahalara, kültürel faaliyetlere, spora ve güzel sanatlara kadar sıçradığı bir gerilim dönemiydi. Çatışan iki büyük dev değil, iki büyük ideolojiydi aslında. 

Sonunda mülkiyeti, bireyselliği, rekabet düzenini merkeze koyan Batı düzeni galip geldi.

Propaganda, Mussolini, Hitler ve Stalin gibi baskıcı rejimlerin önderlerinin halkı duygusal yönlerden ikna etmek için kullandığı bir araç. Hitler'in bu konuda aşmış olduğunu biliyoruz. Aşağıda, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin, halkının harika bir düzen ve intizam içinde yaşadığına insanları ikna etmek için çektirdiği kurgusal fotoğrafları bulacaksınız. 

Fotoğraflar, İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Semyon Osipovich Friedland tarafından çekildi. 

II. Dünya Savaşı sonrası SSCB'de çekilen 15 propaganda fotoğrafı

SSCB'de tarım önemli etkinlik alanlarından birini oluştururdu. Etkin nüfusun %15'lik bir bölümü tarımda çalışırdı.

II. Dünya Savaşı sonrası SSCB'de çekilen 15 propaganda fotoğrafı

Sovyetler Birliği'nde, devrimden önceki eski sınıf ve zümreler kalmamıştı; "Soylular" sınıfı bütünüyle ortadan kalkmıştı; "Ruhban" ise sosyal planda sadece bir meslekti; "Burjuvazi" bütün biçimleriyle tasfiye edilmişti. 

II. Dünya Savaşı sonrası SSCB'de çekilen 15 propaganda fotoğrafı

SSCB'de işçilerin %98'i sendika üyesiydi. Tüm sendikalar, Bir Tüm-Birlik Sendikalar Merkezi Konseyi (AUCCTU) içinde örgütlenmekte ve çalışmalarını Komünist Partinin rehberliği altında sürdürmekteydi.

II. Dünya Savaşı sonrası SSCB'de çekilen 15 propaganda fotoğrafı

Ülke yüzölçümünün %40’a yakın bölümünü kaplayan ormanlar da 1984’de 280 milyon metreküplük üretimde dünya kereste üretiminde SSCB’nin birinci sırada yeralmasını sağladı.

II. Dünya Savaşı sonrası SSCB'de çekilen 15 propaganda fotoğrafı

Hafif sanayi çerçevesinde 1984’de 11,8 milyar m2 tekstil ürünü, 1982’de 730 milyon çift ayakkabı, 1984’de 118.000 biçerdöver, 1,2 milyon motosiklet, 5,5 milyon bisiklet ve motorlu bisiklet 4,4 milyon fotoğraf makinası, 70 milyon saat, 9,4 milyon radyo ve pikap, 9 milyon TV, 4,5 milyon çamaşır makinası, 5,7 milyon buzdolabı üretildi. 

II. Dünya Savaşı sonrası SSCB'de çekilen 15 propaganda fotoğrafı

1917 Ekim Devrimi’nden hemen sonra, aile kurumu parçalanır duruma geldi: Bir yandan, bütün baskıların ortadan kaldırılması ve özgür aşkı savunan bazı anarşistler; öte yandan toplumun içinde bulunduğu iktisadi ve sosyal koşullar, aileyi bir süre sarstı. Evlenme ve boşanma işleri yalınlaştırıldı. Çocuk aldırmak serbest bırakıldı. 

II. Dünya Savaşı sonrası SSCB'de çekilen 15 propaganda fotoğrafı

1989 Sovyet nüfus sayımı verilerine göre, Sovyetler Birliği nüfusu %70 Doğu Slav, %12 Türk halkı ve diğer tüm etnik gruplar %10'un altında idi.

II. Dünya Savaşı sonrası SSCB'de çekilen 15 propaganda fotoğrafı
II. Dünya Savaşı sonrası SSCB'de çekilen 15 propaganda fotoğrafı
II. Dünya Savaşı sonrası SSCB'de çekilen 15 propaganda fotoğrafı
II. Dünya Savaşı sonrası SSCB'de çekilen 15 propaganda fotoğrafı
II. Dünya Savaşı sonrası SSCB'de çekilen 15 propaganda fotoğrafı
II. Dünya Savaşı sonrası SSCB'de çekilen 15 propaganda fotoğrafı
II. Dünya Savaşı sonrası SSCB'de çekilen 15 propaganda fotoğrafı
II. Dünya Savaşı sonrası SSCB'de çekilen 15 propaganda fotoğrafı