TARIH

Nuh Tufanı bilimsel açıdan gerçek olabilir mi?

Author

Nuh tufanı semavi dinlerin kutsal kitaplarında yer alan, dünyada çok sayıda insan tarafından hak olduğuna inanılan bir olay. Kuran'da da Hud suresinde yer alıyor. Nuh tufanının anlattığına göre, aslında hepimiz ve hatta tüm canlılar tufandan sonra sağ kalan canlılardan üreyerek gelmişler. Yani aslında Nuh'tan önceki tüm canlılar söz konusu tufanda yok olmuşlar. Bu iddia bilim dünyasında da karşılık bulabiliyor. Kesin olduğunu söyleyebileceğimiz bilimsel veriler henüz yok ama müslüman ve hristiyan bazı bilim insanları Nuh tufanının gerçek olduğuna inanıyor ve bunun altını doldurmak için çalışmalar yapıyorlar. 

Nuh Tufanı bilimsel açıdan gerçek olabilir mi?

Bununla alakalı olarak, Amerikalı bilim insanları önümüzdeki günlerde Ağrı Dağı'na gelip araştırma yapacaklar. Çünkü dağda çok eskiden kalma gemi kalıntıları bulunduğuna dair iddialar var.  

Kutsal kitaplarda anlatılana göre, basitçe hikaye şöyle. Nuh peygamber, Allah'ı anlatmakla görevli olduğu kavmine ne kadar dil döktüyse de etkili olamaz. Bunun üzerine Allah, Nuh'a bir gemi yapmasını ve kavmine umut beslememesini, onlar için şefaatçi de olmamasını söyler. Çünkü Allah her şeyi bildiği için, kavmin asla iman etmeyeceğini de bilmektedir. 

Gemi bittikten sonra Allah yere ve göğe kaynamasını, köpürmesini emreder. Nuh'a da her canlıdan bir çift almasını söyler. Her yer su olur. İnanmayanlar boğulmaktan kurtulmak için dağlara, tepelere sığınmaya çalıştılarsa da fayda etmez. Sonra sular çekilir. Bundan sonraki tüm canlılar o gemidekilerden ürer. 

Nuh Tufanı bilimsel açıdan gerçek olabilir mi?

İncil'de Nuh'un gemisinin tufandan sonra ülkemizdeki Ağrı Dağı'nın yakınlarında karaya oturduğu yazılıyor. Araştırmacılar da İncil'deki bulgulardan yola çıkarak yedi yıl önce Ararat Dağı dedikleri Ağrı Dağı'nda araştırmalar yapmışlar ve bazı gemi kalıntıları bulduklarını söylemişler. Bu iddiaları birçok uzman tarafından reddedilmiş. Mesela Oxford'dan Nicholas Purcell iddiaların "Alışılagelmiş saçmalık" olduğunu söylemiş. 

Araştırmacılar bulgularını üç gün boyunca devam eden bir sempozyumda sunmuşlar da. Söylediklerine göre Ağrı Dağı’nın yaklaşık 4000 metre yüksekliğindeki bir bölgede, eski gemi kalıntıları bulmuşlar. Ağrı Dağı 5137 metre yüksekliğinde. Bahsettikleri bölge şurası: 

Nuh Tufanı bilimsel açıdan gerçek olabilir mi?

Gerçekten de bir gemi oturmuş gibi görünüyor. Ancak yeryüzüne baktığımızda gördüğümüz izlerden çıkarım yapacak olsaydık, Konya ovasında bile oturan neler bulurduk, Allah bilir. 

Oxford'dan Nicholas Purcell “Sular 7 bin metre derinliğe kadar gelmişlerse, Mısır ve Mezopotamya’daki halkların da yok olmaları gerekirdi. Ancak onların yüzyıllar öncesine kadar hayatta olduklarını biliyoruz” 

Geosicence Enstitüsü'nden araştırmacılar, kilisenin finansal desteğiyle ülkemize gelip Ağrı Dağı'nda araştırma yapacaklar. Bakalım daha neler bulunacak.

Kaynak: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5020131/Experts-claim-Noah-s-Ark-Mount-Ararat.html