GÜNDEM

Sonunda o efsanevi ânın görüntüsü ortaya çıktı: İşte Atatürk'ün İzmir'e girişi!

Author

Tarihler 9 eylül 1922'yi gösterdiğinde Mustafa kemal önderliğindeki Türk ordusu, İzmir kıyısına kadar takip edip denize döktüğü Yunanlılardan kurtulduktan sonra coşkulu halkın kutlamaları eşliğinde İzmir'e girdi.

O günü az sayıdaki fotoğraflardan ve Ahmet Ziya Akbulut'un meşhur Türk Ordusunun İzmir'e Girişi adlı tablosundan biliyoruz. O güne ait yabancı bir kamerayla çekilmiş, yabancı bir arşivden çıkan görüntüler ortaya çıktı:

Görüntülerde halkın büyük bir sevinç içinde olduğu görülüyor. İzmir, düşmandan kurtuluşunu bayram gibi kutluyor.

Bu görüntüleri izledikten sonra, öncesine, İzmir'i düşmanın elinden alma sürecimizi hatırlayalım.

Düşman 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak Anadolu'yu işgale başlamıştı. Türk halkı düşmana dur demek için yer yer direnişlere başlamıştı. Bu direnişler, 19 Mayıs günü Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasıyla merkezi bir nitelik kazanmıştı.

Ard arda kazanılan Birinci İnönü, İkinci İnönü, Aslıhanlar-Dumlupınar ve Sakarya Meydan Muharebeleri ile yurdun kurtarılması yolunda önemli adımlar atıldı. 30 Ağustos “Başkomutan Meydan Muharebesi”nde bir gün içinde Yunan ordusunun en önemli bölümü etkisiz hale getirildi.

31 Ağustos günü Başkomutan Mustafa Kemal Paşa kaçabilen Yunan kuvvetlerinin hızla takip edilmesini ve İzmir ile dolaylarındaki kuvvetleriyle birleşmemesi için üç koldan Ege’ye doğru ilerlenmesini emretti.

Mustafa Kemal 1 Eylül'de şu bildiriyi yayınladı:

“Bütün arkadaşlarımın Anadolu’da daha başka meydan muharebeleri verileceğini göz önüne alarak ilerlemesini ve herkesin akıl gücünü, yiğitlik ve yurtseverlik kaynaklarını yarışırcasına esirgemeden vermeye devam eylemesini isterim. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!”
Sonunda o efsanevi ânın görüntüsü ortaya çıktı: İşte Atatürk'ün İzmir'e girişi!

Çalköy’de verilen bu tarihi emir üzerine İzmir’de “Akdeniz”i, Mudanya’da “Marmara” yı görmek için 8-9 günlük bir zaman kâfi gelecekti.31 Ağustos’ta başlayan amansız takip sonunda Türk kuvvetleri 2 Eylül’de yıkıntılar haline gelmiş Uşak’a girdi. 2 nci Kolordu Manisa’ya, 4 ncü Kolordu Turgutlu’ya ulaştı. Kuzeyde Kazancıbayırı’n da Yunan mevzilerine taarruz eden 3 ncü Kolordumuz düşmanı atarak Bursa’ya ilerledi.

Türk süvarileri üç yılı aşkın süredir yas çeken İzmir halkının sevinç göz yaşları arasında İzmir’e girdi.

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir’in alınışı dolayısıyla ordulara şu tarihi mesajını yayınladı:

“İlk verdiğim Akdeniz hedefine varmakta orduların gösterdiği gayret ve fedakarlığı hürmet ve takdirle anarım. Elde edilen büyük muzafferiyetin yapıcısı olan kıymetli arkadaşlarıma en içten teşekkür ve tebriklerimi bildiririm. Orduların bundan sonra verilecek hedeflerin alınmasında da aynı fedakârlık yarışmasını göstereceklerine inancım tamdır”