EĞLENCE

Yalnızca zeki insanların sahip olduğu 13 özellik

Author
Yalnızca zeki insanların sahip olduğu 13 özellik

Çok konuşanlar zeki sanılır. Çok soru soran, kendini düzgün ifade edebilen çocukları ailesi ve çevresi zeki olarak nitelendirir. Alakası vardır tabii, fakat zeka birçok yönüyle farklı bir şeydir.

Quora'da "Zeki insanların ortak özellikleri" maddesinden alınmış bu 13 özellik, bilimsel verilerle de desteklenmiş. Her birinin bilimsel dayanaklarını, en alttaki bağlantıda görebilirsiniz.

Dikkatleri kolay dağılmaz

IQ'su yüksek olan insanlar, bir resme baktıklarında bazı detayları daha sonra fark ederler. Çünkü zeki insanlar, önemli ayrıntılar içinde kaybolurken detayları kaçırırlar. Zekilerin dikkatini, her şey kolayca bozamaz. Kolay odaklanır ve kilitlenirler.

Bir gece kuşu olurlar

Zekiler, gece uyanık kalmaya daha meyillidirler. Gece daha üretken olurlar, daha fazla ilham hissederler. Araştırmalara göre IQ ile uyku saatleri arasında bir bağlantı var. Zekiler hafta içi de hafta sonu da daha geç yatar ve geç kalkarlar.

Yalnızca zeki insanların sahip olduğu 13 özellik

Fazlasıyla uyumludurlar

Zeki insanlar her türlü şarta kolayca uyum sağlayabilirler. Üstelik paniklemeden çözüm üretebilirler. Baskı hissetmez, her türlü durumun üstesinden gelebilirler. Araştırmalara göre zeka, olağanüsütü durumlarda başkalarını harekete geçirebilmekle ya da kendi davranışlarını değiştirebilmekle alakalıdır.

Anlamadıklarını kabullenebilirler

Zeki insanlar bilmedikleri, anlamadıkları bir konu olduğunda bunun farkına çabuk varırlar. Kişinin zekasının düşüklüğü, sandığından az şey bilmesiyle alakalıdır. Zeki insanlar kolaylıkla bilmediklerini dile getirebilirler.

Yalnızca zeki insanların sahip olduğu 13 özellik

Doymak bilmez derecede meraklıdırlar

Einstein, "Ben doğaüstü biri değilim, sadece tutkulu bir meraklıyım" diyor. Zeki insanlar, sıradan insanların umursamadığı şeylerle ilgilenir.

Açık fikirli olurlar

Farklı bakış açılara sahip olan, başkalarının düşüncelerini değerlendirme konusunda başarılı olan, hoşgörülü ve tahammül sahibi insanların daha zeki olduğu ortaya çıktı. Zekiler aynı zamanda benimseyecekleri fikirler konusunda da çok sorgulayıcı ve dikkatli olurlar.

Tek tabanca takılmayı severler

Araştırmalara göre zeki insanlar yalnızlığa daha meyillidirler. İnsanlarla sosyalleşmek, diğer insanlara keyif verdiği kadar zekilere keyif vermez. Zekiler daha çok kendi kafalarının içinde sosyalleşmeye meraklıdırlar.

Yalnızca zeki insanların sahip olduğu 13 özellik

Özdenetimleri yüksektir

Zeki insanlar planlar yaparak, düşünerek, tasarlayarak hedeflerine ulaşırlar. Kendilerini kontrol etme becerileri yüksektir. İrade ve zeka arasında direkt bir bağlantı olduğu araştırmalarla ortaya çıktı.

Cidden komiktirler

Zeki insanların mizah yetenekleri de gelişmiştir. Tek bir mizah anlayışına sahip değildirler. Çevrelerindeki tüm insanları kolaylıkla güldürebilirler. Evrensel bir mizah anlayışları vardır. Araştırmalara göre profesyonel komedyenler ortalamadan daha zekidirler.

Başkalarının deneyimlerine duyarlı olurlar

Zeki insanlar, karşısındakinin ne hissettiğini, ne düşündüğünü kolaylıkla anlayabilirler. Duygusal zekası yüksek insanların başkalarını tanımakta daha duyarlıdırlar. Başkalarının hassasiyetlerinin farkına kolayca varırlar ve onları kırmadan, incitmeden davranabilirler.

Yalnızca zeki insanların sahip olduğu 13 özellik

Görünüşte alakası olmayan kavramlar arasında bağlantı kurabilirler

Başka insanların bağlantı kuramadığı, alakasız görünen nesne isimleri ya da kavramlar arasında kolaylıkla bağlantı kurabilirler. Bu yüzden daha yaratıcıdırlar. Hayal güçleri daha gelişmiştir. Daha üretken olabilir, daha iyi hikayeler yazabilirler. Bazı problemleri daha kolay çözebilirler.

Çok fazla ertelerler

Zeki insanlar, yapmaları gereken angarya işleri ertelerler. Mecbur oldukları şeyleri unuturlar, son ana bırakırlar. Hep yapacak daha önemli şeyler ararlar.

Daha büyük sorulara mesai harcarlar

Zeki insanlar hayatın anlamı gibi derin konularla ilgilenirler. Gündelik, kolay sorunları değil, uzun vadeli problemleri umursar ve onlara kafa yorarlar.

Yalnızca zeki insanların sahip olduğu 13 özellik

Kaynak: https://www.sciencealert.com/13-science-backed-signs-you-re-smarter-than-you-realise