ASTROLOJI

2024’e Kadar Transit Plüton’un Oğlak’ta Burçlara Etkisi

Author

Plüton: “Dönüşüm” mü Yoksa “Yozlaşma” mı?

2024’e Kadar Transit Plüton’un Oğlak’ta Burçlara Etkisi

Plüton ölüm-yeniden doğuşun, dönüşümün gezegenidir.

Plüton ayrıca gücü ve güç mücadelesini temsil eder.

Plüton en küçük boyutlu gezegen olmakla beraber, yaptırım gücü en büyük gezegendir. Bu bakımdan, Plüton en kadersel yıldız kabul edilir. Gerçekten birçok konuda kader kişinin elindeyken, Plüton söz konusu olduğunda, kişinin iradesi dışarıda kalabilir. Plüton’un etkisinde dış olaylar kişinin kaderini belirleyen ve değiştiren olur.

Kontrol dışındaki olayları ve dönemleri etkileyen olayları temsil eden bir yıldızdır. Jenerasyon yıldızlarının sonuncusu ve en etkili olanıdır. “Çağ” yıldızıdır.

Plüton etkisinde olan eski veya yeni olayların hepsi kaderseldir, kişinin hayatı içinde, bir zaman sonra döner dolaşır kişinin önüne gelir. O yüzden güç ve amaçlar için mücadele ederken, neler yaptığımıza dikkat etmemiz gerekir. Birilerini ezerek bir yerlere ulaşırsak, bir zaman gelir yaptıklarımızın bedelini ödetir Plüton.

Aslında Plüton etkisinde bile kişinin iradesi söz konusudur. Sadece olaylar kişinin kontrolünde değildir, olaylar olur, kişi buna engel olamaz ama seçimleriyle olayları kabul etmesi ve olayları aşması mümkündür. Plüton etkisinde, kişi kendini yenileyen, dönüştüren bir insan olmayı başardığında kaderini eline alır.

Plüton “yıkım” gezegenidir. Yıkıcı bir tabiatı vardır. Ancak bu her iki anlamda da düşünülmelidir.

Plüton’un dışsal olaylar vasıtasıyla kişiye verdiği gücü kötüye kullanan biri, gerçekten gücüyle ezen biri olur. Aşırı hırslı ve kincidir. Plütonik gücünü kötüye kullanan biri, bir süre sonra hem kendini hem çevresini yozlaştırır, çürütür ve sonunda yıkar.

Öte yandan, Plüton’un verdiği gücü olumlu kullanan biri, bazı koşulları yeniyi inşa etmek, yeni koşulları getirmek için yıkar. Yani eskimiş, köhneleşmiş şeyleri yıkar o. Hem kendini hem çevresini yeniler, değiştirir ve dönüştürür ve ileri gitmesi için gereken yenilenmeyi başarır. Tıpkı bir Anka kuşu misali, bir şeyi küllerinden doğurur yeniden.

Plüton büyük liderlerde olan bir güçtür. “Plütonik güç” deriz ona. Yıkıcı veya Dönüştürücü güç. Toplumları etkileme ve dönüştürme gücü. İyi bir Plütonik lider toplumu olumlu anlamda değiştirip dönüştürürken, gücünü kötüye kullanan Plütonik lider toplumu ezer, yozlaştırır, hatta belki yıkar ve o yıkıcı güç en sonunda kendini yıkar.

Plüton güçtür ama irade ortaya konmazsa, kontrolsüz bir güce dönüşür. Kişinin doğum haritasında, Plüton’u doğum haritasının neresindeyse, “güç ve mücadelenin” en yoğun hissedildiği ve yaşandığı alan orasıdır, o alan yavaş ama dipten ve derin adımlarla değişip dönüşecektir.

Plüton ayrıca kişinin büyük hayat misyonunu, içindeki cevheri işaret eder. Bu bağlamda büyük ‘misyon’ gezegenidir. Özellikle toplumsal misyonla ilgilidir. Farkında olsun ya da olmasın, kişinin yaptığı bir şey toplumu derinden etkilerse, orada toplumsal bir misyondan bahsedebiliriz.

Kişinin kendi için değil, toplum ve dünya için hissettiği ‘misyonunu’ anlatır özetle. Plüton’u güçlü insanlar küçük veya büyük çapta ‘misyon’ insanlarıdır. Plütonik bir insanın yaptığı bir şey toplumu ve dünyayı etkiler, değiştirir ve dönüştürür. Bu büyük bir olay da olabilir, küçük bir olay da, ama etkisi her zaman büyük ve derindir, iz bırakır.

Bundan dolayı, Plüton ‘iz bırakan’ insanların gezegenidir.

Transit Plüton bu ara Oğlak burcunda geziyor. 2008’den beri Oğlak’ta ve 2024’e kadar Oğlak’ta kalacak. Doğum haritanızda Oğlak nerdeyse, o ev alanı derin, “kalıcı iz bırakan” değişim ve dönüşüm alanınızdır bu süreçte.

Transit Plüton’un Oğlak’ta 2024’e Kadar Burçlara Etkisi

(Burcunuza ve Yükselen Burcunuza göre okuyun.)

Koç: meslek, kariyer ve statü alanınızda güç mücadelesi, köklü değişim ve dönüşüm. Meslekte veya statüde zorlu mücadele ve dönüşüm zamanı. Hayat tarzınızı değiştiren kariyer değişimi. Toplumsal misyon olabilir.

Boğa: hayat görüşü, yaşam tarzı ve düşüncelerinizde köklü değişim ve dönüşüm zamanı. Bir alanda iz bırakma isteği, bunun için mücadele zamanı. Meslekte iz bırakan bir noktaya gelmek. Hayatınızı değiştiren seyahat ve eğitim. Resmi işlerde zorlu mücadele. Toplumda iz bırakan düşünceleri savunabilirsiniz.

İkizler: ortak işler üzerinden maddi şartlarınızda değişim ve dönüşüm. Kendi başınıza veya başkalarıyla iz bırakan işler yapmak. Topluma iz bırakan eserler bırakmak. Eşinizin mesleğinde değişim. Seks anlayışınız ve seks hayatınızda değişim ve dönüşüm. Ruhsal ve psikolojik yapınızda köklü değişim ve dönüşüm.

Yengeç: ilişkilerde güç mücadelesi, ilişkiler üzerinden köklü değişim ve dönüşüm. İlişki hayatınızda kökten dönüşüm. Sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınızda köklü değişim. Zorlu düşmanlarınız olabilir. İnsanları iz bırakan değişime sevk edebilirsiniz veya onlar sizi. 

Aslan: gündelik hayat, sağlık ve iş hayatında köklü değişim ve dönüşüm zamanı. Köklü meslek değişimi veya pozisyon değişimi. Meslek üzerinden güç elde etmek. Sağlıkta değişim ve dönüşüm.

Başak: aşk anlayışında, mutluluk, zevklerde köklü değişim ve dönüşüm. Aşkta güç mücadelesi. İz bırakan, dönüştüren bir aşk. Çocuk, girişim, yaratıcı işler veya aşk üzerinden köklü kişilik ve hayat değişimi. İz bırakan yaratıcı veya farklı işler.

Terazi: aile yapısında köklü değişim ve dönüşüm. Aile içinde güç mücadelesi, ailede maddi gücün azalması veya artması üzerinden atalardan gelen aile yapısının köklü dönüşümü. Miras üzerinden değişim. Evde, ailede kökten farklı bir yaşam tarzı.

Akrep: köklü çevre değişimi ve dönüşümü. Eğitim, seyahat üzerinden statünüzde köklü değişim. Yakın çevreyle ilişkilerinizde kökten değişim ve dönüşüm. Düşünce yapınızın kökten değişmesi. İz bırakan bir şeyler yapmak, yazmak, üretmek veya icat etmek.

Yay: parasal ve maddi şartlarınızda köklü değişim ve dönüşüm. Meslekte değişim. Farklı parasal kaynaklara geçiş, maddi-manevi değerlerinizde değişim ve dönüşüm.

Oğlak: kişilik yapısı ve kişisel hedeflerinizde köklü değişim ve dönüşüm. Beraberinde yaşadığınız yer veya çevrede değişim. Farklı, bambaşka bir hayat tarzına geçiş. İçinizdeki cevheri uyandırıp iz bırakan işler yapmak. Toplumsal misyon olabilir.

Kova: ruhsal ve psikolojik yapıda köklü değişim ve dönüşüm zamanı. Eski inanç, istek ve beklentilerin artık değişmesi, size yetmemesi, farklı istek ve hayaller üzerinden beklentiler. En derin istek ve korkularınızla yüzleşme ve aşma zamanı. En derin cevherinizi keşif zamanı.

Balık: dost, arkadaş veya iş ortamında güç mücadelesi. Dostlardan gelecek zarar veya sizden onlara verilen zarar. İyi dost ile kötüyü ayırt etme zamanı. İdeallerinizde köklü değişim ve dönüşüm. İz bırakan idealist bir işe, bir aktiviteye imza atmak. Toplumsal misyon olabilir.

Yıldızlar rehberiniz olsun!..

Astrolog Semavii