ASTROLOJI

Astrolojide İlişki Haritasına Göre Kim Kime Aşık?

Author

("Sevgilim ve Ben" adlı (PDF) Sinastri Kitabımdan Alıntı)

Astrolojide İlişki Haritasına Göre Kim Kime Aşık?

İlişki haritasında iki kişinin haritasını karşılaştırırken, kim kime aşık, kim kimi seviyor, bu aşk tek taraflı mı yoksa karşılıklı mı, bunları anlamak için haritada nelere bakacağız?

Yaptığım çeşitli araştırmalar, okuduğum kitaplardan çıkardığım sonuca göre, Astroloji çevresinin bu konuda kafası karışık görünüyor. Kimi öyle diyor, kimi böyle. Kendi tecrübe ve tespitlerimin ışığında, çeşitli kaynaklardan alıntılar da yaparak, doğru bulduğum ve benimsediğim bakış açısıyla sizleri bu konuda aydınlatmak isterim. Bunu anlamak için, ilişki haritasında Gezegen-Aks arasındaki açılar çok önemli göstergedir. Tek taraflı veya karşılıklı çekimin en önemli göstergesidir.

Gezegenler-Akslar arasındaki güçlü açı, kişinin kime çekildiğini gösterir.

Kurala göre: kişinin bir Aksının partnerinin bir duygu gezegenine güçlü açısı, Aks kişisinin gezegen kişisine çekildiğini gösterir ve Aks kişisi gezegen kişisine aşık olur.

Temel akslar ve önemiyle ilgili detaylı bilgiyi bir önceki bölümde okuyabilirsiniz.

Evet, kuralımıza göre, 4 temel Aksları gezegen tarafından tetiklenen kişi, gezegen kişisine çekilir ve aşık olur.

Örnek;

A’nın MC’sinin B’nin Venüs’üne kavuşum açısı varsa, A kişisi B’ye aşık olur.

Akslar güç noktalarıdır. Elektrik yüklüdür adeta. Bir gezegen Aksa kavuşum yaptığında, titreşimi çok yüksek, en güçlü enerji doğar.

Burada özellikle Güneş, Ay ve Venüs’ten bahsedebiliriz. Bu üç gezegenin Aksa kavuşum açısı, kelimenin tam anlamıyla gerçek aşk demektir.

Güneş kişinin hayatına bir Güneş gibi girer adeta, Aks kişisi Güneş kişisine hayran olur ve ona karşı duygusal, fiziksel çekim ve yakınlık hisseder. Sevgi ve aşk duygusu doğar. Tabii, tek başına bu yeterli değildir ama bu da önemli bir katkı sunar aşk ve sevgi için.

Venüs ve Ay zaten sevgi, aşk ve duyguların iki baş yıldızlarıdır. Venüs aşkın doğal akışı, saf aşk demektir. Ay duygusal ruhsal yakınlık, duygusal olarak onunla bütünleşme ihtiyacı ve arzusu demektir. Partneri Ay kişisine ait olmak isteği duyar ve onun duygusallığından etkilenir.

Diğer gezegenler o gezegenin özelliğinde etkiler verir.

Mesela, Mars tutku, fiziksel çekim ve seks, Plüton güçlü tutku ve seksüel çekim diyebiliriz.

Uranüs ani çekim ve ilk görüşte aşk verebilir. Neptün büyülenme ve romantik aşk verebilir.

Merkür kişinin aklını çelme etkisi verebilir. Jüpiter sevgi, şefkat, hayranlık ve neşe verir. Satürn bağlanma arzusu verebilir.

Akslara gezegenin güçlü açısı derken, tabii ki kavuşum açısından bahsediyorum. Kavuşum en güçlü çekim ve aşk açısıdır istisnasız. Ondan sonra, karşıt açı gelir, çok romantik çekim verir, gerilimli etkisine rağmen. Üçgen ve altmışlık açı uyumlu, akıcı bir sevgi enerjisi verir. Kare ise, çekimi güçlü ama çatışması bol bir enerji verir.

Aşktan bahsederken, ilk bakmamız gereken açı kavuşumdur ve sonra karşıttır. Diğerleri ondan sonra gelir, özetle.

Açı orb’unu kabaca 10 derece alabiliriz ama kavuşum açısında 15 dereceye kadar çıkılabilir, hatta açı yapmasa bile aynı burçta olmaktan kaynaklanan bir çekimden bahsedebiliriz. Ancak yine de, açı orb’u ne kadar darsa, aşk ve çekim o kadar güçlü hissedilir.

Aksa kavuşum yapan partnerin her gezegeni çok önemlidir, en dinamik, en güçlü enerji bu kavuşum açısında vardır. Öte yandan, Mars, Plüton, Satürn, Uranüs gibi sert gezegenler sert etkiler de yaratabilir Aks kişisinin cephesinde ve sert etkiler Aks kişisinin ters tepki vermesine neden olabilir. Sert gezegenler sert etki mi verir yoksa olumlu mu etkiler mi, bu gezegen kişisinin o gezegenin gölgesinde mi yoksa pozitif yanında mı, buna bağlıdır.

Örn; Plüton’unun olumlu yanını kullanan biri, Plüton’u partnerinin ASC aksına kavuşum yaptığında, Aks kişisi ondaki güçlü derin duygular ve güçlü seksüel çekimden çok etkilenir, Plüton kişisine karşı dayanılmaz bir çekim ve onunla birlikte olma isteği duyar.

Öte yandan, Plüton’un gölgesinde kalan, yani onun ezici, yıkıcı ve takıntı yaratan yanlarını kişiliğinde geliştiren biri, birinin Aksına Plüton’u kavuştuğunda, Aks kişisi ondaki bu yıkıcı enerjileri anında hisseder, hemen savunmaya geçip tepki gösterebilir ve uzaklaşabilir. Güçlü seksüel çekime rağmen, yıkıcı ve kavgacı enerjiyi daha güçlü hissetmesi onda kaçışa neden olabilir.

Gezegenler haricinde, Aksa kavuşum yapan Ay düğümleri ve Vertex-Anti-vertex de çok güçlü kadersel bağ ve güçlü çekim verir. Hele ASC ve DESC aksına kavuşum yaparlarsa, kişiler arasında sadece güçlü fiziksel çekim vermekle kalmaz, büyük aşk için katkı da sunar eğer duygu yıldızları arasında güçlü bir açısal destek varsa, birlikte büyük aşkın kapılarını açar kişilere.

Bundan başka, Aks-Aks kavuşumu çok önemlidir. Aksların kavuşumu da birlikte yaşanacak ortak bir şeylerin varlığından söz eder. Duygusal yakınlık ve aşktan bahsetmek için birinin DESC aksının diğerinin ASC aksına kavuşumu bir numaralı önemli kavuşum açısıdır Akslar arasında.

Aks-Aks kavuşumu manyetik ve karşı konulmaz bir çekim verir kişiler arasında karşılıklı olarak.

Örn; A’nın ASC Aslan olsun, dolayısıyla DESC aksı Kova’dır. B’nin ASC ise onun zıttı

Kova olsun, dolayısıyla DESC aksı Aslan’dır. A’nın Aslan aksı B’nin Aslan DESC aksı ile, B’nin Kova ASC aksı A’nın Kova DESC ile kavuşum yapar ki, bu tür bir kavuşum kişiler arasında, derin sevginin, biriyle bütün olmanın, evliliğin veya uzun ömürlü ilişkinin baş göstergelerinden biridir. Kişiler arasında aşk ve sevgi ömür boyu sürebilir, genellikle boşanma olmaz.

Evlilik veya uzun soluklu ilişkilerde Aks-Aks kavuşum açılarına çok rastlanır. Bu açıkçası, birlikte olmak onların kaderinde var demektir. Birbirleri için doğmuşlardır.

Tek Taraflı Aşk Mı Karşılıklı Aşk Mı?

İlişki haritasında Aks-gezegen arasındaki açı bağlamında, aşka bakarken, dediğim gibi, birinin gezegeni diğerinin bir Aksına özellikle kavuşum açısı yaparsa, Aks kişisi gezegen kişisine aşık olur.

Gezegen kişisinin de Aks kişisine aşık olması için, karşılıklı bir açının olması gerekir. Yani, onun da bir Aksının diğerinin duygu gezegenine kavuşum veya başka güçlü bir açı yapması gerekir. İşte, o zaman karşılıklı bir aşktan söz edebiliriz.

Şayet, sadece birinin gezegeni diğerinin Aksına kavuşum açısı söz konusuysa, burada tek taraflı bir aşktan söz edebiliriz.

Eğer tek taraflı bir açı söz konusu ise, gezegen kişisi Aks kişisine sempati duyar, beğenir, hatta hoşlanır ama aşık olmaz. Karşılıklı bir gezegen-Aks açısı yoksa, bu tek taraflı aşk ilişkisinde, gezegen kişisi çok çabuk Aks kişisini bırakabilir, ona çok bağlılık hissetmez çünkü.

Dört temel Aks ilişkinin temel dinamiğidir, ilişkinin dört temel direği gibidir. Nasıl ki, bir bina sütunlarla ayakta durur, ilişkiye güç veren ve ayakta tutan bu 4 temel Akslardır ilk başta.

Neden aşık olan taraf Aks kişisidir?

Ev kesitleri, özellikle Akslar, yukarıda bahsettiğim gibi, çok hassas noktalardır. Enerjiyi alan ve içine çeken noktalardır. Gezegenler ise enerji yayarlar. Gezegenler enerji yayarken ve enerji gönderirken, Akslar gelen enerjiyi alan ve içine çeken noktalardır.

Kişi gezegen kişisinden yayılan enerjiyi Aks aracılığıyla alır, gezegenin enerjisi Aksı titretir, aşksal bir titreşimle. Bu enerji manyetik bir çekim enerjisidir.

Gezegen enerjisini alan ve içine çeken Aks, kişiler arasında bir tutkal gibidir, kişileri birbirine bağlar, özellikle Aks kişisi gezegen kişisine bağlanır.

ASC-DESC aksları ‘ilişki aksları’dır. MC/IC aksı ‘aile, resmi birliktelik kurma aksları’dır.

Akslar için kısa tanım:

ASC (Yükselen burç ve 1.ev aksı)

Başlangıçlar, dünyaya yaklaşımımız, kendimizi dış dünyaya sunum tarzımız, yaşam tarzımız, davranışlar, tavırlarımız, sosyal kimliğimiz ve kişisel hedeflerimiz.

Birinin gezegeni sizin ASC aksınıza kavuşum açısı yaparsa, sizin görünüş, yaşam tarzı, kişiliğinizi benimser, sever. Siz ona çekilirsiniz.

DESC (7.ev aksı)

Evlilik, partner, eş ve ortaklıklar evi. Ayrıca açık dostluk, açık düşmanlıklar evi.

Bu Aksa kavuşum yapan duygu yıldızları, ayrıca Jüpiter’i açı yapan kişi sizin için iyi bir partner olabilir veya siz onu kendinize eş ve partner görünürsünüz.

IC (4.ev yuva evi aksı)

Ev, aile, kökler, başlangıçlar, bitişler, bir şeye ait olma, kök salma kapasitemiz, derin benliğimiz.

Bu Aksa gezegeni açı yapan kişiyle birlikte yuva kurmak arzusu duyarsınız. Kişiyi kendinize yakın, aileden biri gibi görürsünüz. Onunla kök salmak isteği duyarsınız.

MC (10.ev kariyer ve statü evi aksı)

Toplumdaki statümüz, toplum önündeki yerimiz, resmi evlilik gibi elde edilen statü, meslek, kariyer hayatı.

Kariyerde sizi destekleyen bir partner isterseniz ve toplumsal konum olarak iyi yere gelmek için size destek veren birini bulmak isterseniz, iyicil gezegenleri sizin MC aksınıza kavuşum yapan birini seçin. Bu kişiyi ayrıca kendinize resmi eş olarak görmek istersiniz, ona önem verir, saygı duyarsınız, duygu yıldızı kavuşumsa ayrıca, sever ve aşık olursunuz.

AKS Yöneticilerinin Açısı

Akslar bizi dış deneyimlere ulaştıran çok hassas antenlerdir. Özellikle Aks yöneticileri ihtiyacımız olan deneyimi hayatımıza çeker.

İlişki haritasında, Aksların yöneticilerinin birbiriyle açısal teması Gezegen-Aks açısı kadar önemlidir.

ASC-DESC yöneticileri karşılıklı açı yapıyorsa, kişiler arasında güçlü kontak oluşur. Güçlü, hemen gelişen bir bağ ve ilişki kurulabilir. Aynı yöne bakan takımız, aynı yolda yürüyoruz enerjisidir. Bu açı kişiler arasında bir ilişkinin olacağının da güçlü bir işaretidir. Hatta başka uygun açılar da varsa, evliliğin en güçlü göstergelerindendir. Ayrıca kişiler arasında aşk da doğurur.

Birinin ASC yöneticisi diğerinin DESC yöneticisine uyumlu veya kavuşum açısı, doğal partnerlik ve birbirini eş olarak tamamlama açısıdır. Diğer yarısını bulmak gibidir. Burada özellikle, DESC kişisi ilişkiyi iyileştiren ve besleyen kişi olur.

Kişilerin ASC yöneticileri kavuşumsa, aynı yolda yürüyoruz, birbirimize destek olabiliriz, demektir.

Kişilerin DESC yöneticilerinin güçlü açısı, partnerlik verir ama birbirlerine sürekli ayna tutarlar, bu ilişkiyi ileri götürme sorunu yaratabilir.

İlişki ve evlilik için en ideali birinin ASC yöneticisiyle diğerinin DESC yöneticisi arasında güçlü ve uyumlu açıdır.

MC ve IC akslarının yöneticileri arasındaki açı da önemli olmakla birlikte, ilişki bağlamında en önemlisi ASC ve DESC yöneticilerinin açısal ilişkisidir.

Evlilik bağlamında, ayrıca iki kişinin IC yöneticilerinin açısına bakınız.

Parlak şans yıldızı sizinle olsun dileklerimle.

Astrolog Semavii