ASTROLOJI

Bir Doğum Haritasının Temel Unsurları

Author
Bir Doğum Haritasının Temel Unsurları

Doğum haritası analizi yaparken, haritada öncelikli olarak bakılması gereken unsurlar:

1-Yükselen burç

2-Güneş burcu

3-Ay burcu

4- MC (Kariyer Noktası/Tepe Noktası) burcu

Ve tabii bunların hepsinin yönetici yıldızlarına bakmak gerekir ayrıca ancak konu karışmasın diye, bu yazının kapsamı içine almıyorum.

Evet. Doğum haritanızda yukarıda bahsettiğim 4 unsuru analiz ederek, haritanız hakkında hayatınızın genel tablosunu ve genel potansiyelinizi anlamış olursunuz.

1-Yükselen Burç:

Dünyaya “Hello Dünya! Ben geldim!” dediğimiz yerdir. Doğduğumuz anda, nefes almaya başladığımız nokta. Bizim hayata ve dünyaya açılan penceremizdir. O pencereden dışarıya bakarız, dış dünya da bizi oradan görür ilk olarak.

Fiziksel yapımız, davranış ve tavırlarımızla ilgili astrolojik öğelerin başında gelir.

Yükselen burç kişinin kendini gerçekleştirmek için uygun bulduğu hayat sahnesini gösterir. Bizi mutlu eden şeyleri anlatır. Nasıl bir yaşam stili, yaşam arenasında yaşamak kendimizi gerçekleştirmemize imkan veriri anlatır.

Amaçlarımızı, hedeflerimizi, isteklerimizi ve kararlarımızı vs gerçekleştirmek üzere çıkış yaptığımız noktamız, harekete geçme sahamızdır burası. En kişisel alandır ayrıca bu bakımdan. Kendimiz için bir şey yapmak istediğimiz, sadece kendimizi düşünerek kararlar verdiğimiz alan. Yükselen burcun evi olan 1.ev, “Ben” evidir bundan dolayı.

Yükselen burcu analiz ederek bu soruların yanıtını buluruz.

Örnek: Yükselen burcu Yay olan birinin kendine biçtiği yaşam sahnesi ve kendine en uygun gördüğü yaşam tarzı içinde, mutlaka olmazsa olmazı, “özgürlük”tür. O rahatça hareket edebilmeli, canı isteyince çekip gidebilmeli, onu bağlayan, yerine çakan bir şey olmamalı hayatında. Gerek iş gerekse bir insanın sorumluluğunu almaktan kaçar bundan dolayı. Bir Yay evlenir tabii ki diğerleri gibi ama eşi onu iple eve bağlamamalıdır. Ona hareket etme serbestliği, özgürlüğü tanımalıdır. Yoksa yapamaz, sıkılır, kendini hapiste hisseder. Ve hapisteki insanın yapmayı düşündüğü şeyi yapmak ister ilk fırsatta; hapisten kaçmak!

2- Güneş:

Biz temelde kimiz? Tek kelimeyle onu anlatır.

Güneş “hayat” demektir. Hayat veren güç. Güneş’i güçlü insanlar, yaşam gücü yüksektir, Güneş’i zayıf insanlarda, yaşam gücü ve direnci biraz zayıf olabilir. Güçlüdür yine ama kendini ortaya koymakta diğerine göre zorlanabilir.

Güneş benliğimiz, kimlik ve kişiliğimizin temelinde yatan özellikler. Kendimizi “var etmek” demektir. Ben kendimi nasıl var ediyorum, nasıl var edeceğimi düşünüyorum. Güneş burcu bunu anlatır. Yönetici yıldızı ise, nerede var edebilirim ve neleri elde eder, başarırsam, kendimi var etmiş olurumu anlatır. Bilinçli benlik, ben olma hali, kendimizi ortaya koyma gücü, irade ve karar verme gücü, ego, yaşam kaynağı, canlılıkla alakalıdır. Kendimizi somut dünyada var etmek için düşündüğümüz Temel amaçlarımızı anlatır.

Güneş’in bulunduğu ev ise, hangi alanda kendimizi en rahat ifade edeceğiz, amaçlarımızı gerçekleştireceğiz, kendimizi hangi alanda var etmek isteyeceğiz, onu anlatır.

Örnek: Güneş Akrep’te olsun. Akrep burcu üzerinden kendini var etmek deyince akla, “dönüşmek” gelir. Kişiliğinin en temelinde yatan duyguların, korkuların vs dibine inmek, en dipteki gerçekleri görmek ve onları değiştirip dönüştürmek ister. Bunların derinine yaşadığında kendini var etmiş hisseder. Yalnızlığı seçmez, çünkü biriyle veya birileriyle hayatın her yanını yaşamak, iyisini kötüsünü yaşamak, hayatın köküne inerek, merkezinde yaşayarak dönüşeceğini hisseder. Bir konuda savaş vermelidir o. Savaşı kazanmak, güç elde etmek ister.

Güneş Akrep’te 5.evde olsun. 5.ev kendini var etmenin evidir direkt olarak. Ayrıca Güneş 5.ev güçlü bir babaya da işaret eder. Ayrıca kişi merkezde olmak ister. Girişimci olduğunda kendini var ettiğini düşünür. O çevrenin veya toplumun yöneticisi, önde gelen kişisi ve hatta o star’ı olmak ister.

3- Ay

Tek kelimeyle, Ay “ruh”umuz demek.

Ay en temel ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarımızı anlatır. Aileden, atalardan gelen duygu kalıpları, alışkanlıklar, huylar demek. Ayrıca aileden kalan maddi-manevi değerleri de anlatır. Anne ile ilişkileri anlatır. Kadın haritasında annelik tarzı, eş, kadın yanını anlatır. Erkek haritasında aradığı eş tipini anlatır. Ayrıca, ait olmak, maddi-manevi beslenmekle ilgilidir. Duygusal olarak kendimizi neye ve kime ait hissetmek isteriz, bunu anlatır.

Örnek: Ay burcu Aslan olsun kişinin. Duygusal ve ruhsal olarak Kral/Kraliçe olmak ihtiyacı vardır en temelde. Kendine bu duyguyu yaşatan kişi ve olayların içine çekilir. Star olmak ister. Oyuncu ruhludur. Kendini bu şekilde anlattığında duygusal ve ruhsal tatmini bulur.

Ay Aslan’da 9.evde olsun. 9.ev, yurt dışı, uzak yerler, basın-yayın, yüksek eğitim, inanç, din, uluslararası işler evidir. Burada Ay doğduğu yerden uzaklara gittiğinde, kendini star hissedeceğini düşünüp, başka bir yere yerleşebilir. Veya kendini yaptığı işte dünyaya duyurmak isteyebilir.

4-MC (Kariyer Noktası/Tepe Noktası)

MC’nin açılımı Medium Coeli.. Tepe Noktası… Başucu noktası..

Haritanın en tepe, zirve noktasıdır. Kişinin bu hayatta ulaşabileceği zirve, en tepe noktayı gösterir. Kişi yükselmek için kendine en ideal alan, konu veya hedef olarak neyi seçer, onu gösterir.

MC toplumda hangi statü, hangi konumda olmak ister, kendini toplum içinde ve toplum karşısında nereye koymak ister, hayatından kalite adına ulaşmayı hedeflediği ideal zirve nedir.. Ona göre, hayat nasıl en kaliteli bir şekilde yaşanır.. bunları anlatır. Ayrıca genel olarak kişinin misyonunu anlatır. Bu yer kişinin idealidir. Buna ulaşıp ulaşmayacağı yönetici yıldızı, evi ve açılarına bağlıdır.

Ayrıca MC sizi toplum nasıl ve nerede görüyor, sizi kendi gözünde nereye yerleştiriyor, nereye yakıştırıyor.. En görünen yer olduğu için, bu noktada yaptığınız her şey toplum tarafından dikkat çeker, görünür.

MC ve 10.ev birlikte, kariyer, ün ve tanınma potansiyelimiz, genel hayatımızın kalitesi, toplumsal imajımızı da anlatır. Otorite, servet, güç konularını da gösterir.

Örnek: MC burcu Balık olsun. Topluma karşı merhamet duymak, onları kurtaran bir şeyler yapmak.. Spiritüel ve inançlar üzerine bilgiler vererek toplumu uyandırmak, şifalandırmak. Topluma ruhsal konularda bilgi vermek kişinin hayat amacı ve edinmek istediği toplumsal statüsü olabilir özetle.

Yıldızlar rehberiniz olsun!..

Astrolog Semavii