DIĞER

Kiron: Yara ve Şifa

Author

Yara neredeyse şifa oradadır!

Kiron: Yara ve Şifa

                                          Anahtara benzeyen Kiron Sembolü.

İngilizcede Chiron diye geçer. Kimi zaman Kiron, kimi zaman Şiron diye okunur. Ben en son Kiron demekte karar kıldım.

Kiron 1 Kasım 1977’de keşfedilen bir asteroiddir. Kişinin doğum haritasında çok önemli bir yer tutar.

Mitoloji’de Kiron yarı at yarı insan figürü (SANTOR) ile resmedilir. Sentorlar arasında ölümsüzlüğe sahip tek sentor idi. Yunan Mitolojisine göre, tıbbı keşfeden varlık.

Kiron Satürn ile Uranüs arasında bir yerdedir. Kiron'un sembolünü de katarsak, bu şunu anlatır: Kozmos'un bilgisine ulaşmak ve bilge olmak için önce Satürn'le temsil edilen "acılar"dan geçmek gerekir. Acı çeken insan arayışa yönelir. Arayışa geçen insan evrensel bilgiye ulaşır.

Doğum haritasında Kiron kişinin ruhsal ve bedensel sağlığını etkileyen önemli bir asteroiddir.

Gerçekten Kiron’un şifa ile direkt ve özel bir bağlantısı vardır.

Kiron’un şifa ve acı çekmekle alakalı mitolojik hikayesi etkileyicidir.

Yunan mitolojisinde Kiron yarı insan, yarı at görünümünde bir sentordur ve diğer sentorlara, hatta Herkül gibi kahramanlara öğretmenlik yapmış, hemen her konuda bilgili, yetenekli, zeki, bilge öğretmen ve şifacıdır.

Bir gün kendi öğrencilerinden biri için yaptığı zehirli bir okla yaralanır. Yarasını iyileştirmek için çekildiği mağarada çeşitli ilaçlar geliştirir. Bunu duyan insanlar ondan yardım istemeye gelir, herkesin yarasına merhem olan ilaçlar bulmuştur ancak kendi yarasını iyileştiremez bir türlü.

Ölümsüz olan Kiron, çare bulamadığı yarası yüzünden ölümlü olmayı tercih eder. Tanrılardan ateşi çaldığı için cezalandırılan Prometeus'la bir anlaşma yapar, bunun için Tanrılar tanrısı Zeus’u da ikna eder ve Prometeus’a ölümsüzlüğünü verir ve kendi ölümlü olur, öldüğünde yarasının çektirdiği acılardan kurtulacaktır böylelikle.

Prometeus’a ölümsüzlüğü vererek, aydınlanmada bir geçiş rolü üstlenmiştir ayrıca.

Özetle, Mitolojide Kiron, ‘yaralı bir şifacı’dır. Kendi yaralarına şifa bulamayan, ancak çektiği acılardan edindiği tecrübelerle, bilge kişiliği ve devasa bilgisiyle diğer insanların kendisi gibi aynı acıları çekmemesi için onlara bilgisi ve şifacılık yetenekleriyle yardımcı olan bilge varlıktır.

Kişinin doğum haritasında, Kiron kişinin ruhsal, duygusal ve hatta bedensel acılarının olduğu alan olarak kabul edilir. Kiron etkisinde kişi bu acılarından kurtulmak için kişilere şifa dağıtan, iyilik yapan biri olmalıdır. Ve genellikle acı çektiği konularda şifa dağıtmaya yönelir kişi.

“Yara neredeyse, cevher oradadır,” sözü Kiron’u iyi anlatır.

Kişi kendi acılarından kurtulmak için, başkalarına şifa dağıtmak ve iyilik yapmak üzere koyulduğu yolda, kendi cevherine ulaşır.

Örn; bir kişinin Kiron’u haritasında 3.evde ise, kişi olasılıkla kardeş veya kardeşlerden biriyle ilgili bir acı yaşamış olabilir. Veya kişi eğitimini engelleyen, sinirsel ya da beyinle alakalı bir hastalık geçirmiş olabilir. Bu kişi büyüdüğünde, bu tür acılarından kurtulmak için, başkalarına bu konularda veya başka 3.ev konularında, bilgisi ve düşünceleriyle şifa dağıtabilir. Düşünceleri ve konuşması insanlara ışık tutan, iyi gelen bir etkidedir.

Örn; Kiron’u 6.ev sağlık ve iş evinde olan biri, yardım organizasyonlarında çalışan biri olabilir. Hatta kişi doktor, alternatif tıpçı, ilaç veya şifalı otlar satan kişi olabilir.

Kiron’un doğum haritasında sağlık evleri ve sağlıktan sorumlu yıldızlarla uyumlu açısal bağlantısı kişinin ruhsal ve bedensel sağlığını korur, uyumsuz açısı sağlığı bozabilir.

Kiron sağlık ve şifa konusu haricinde, kişinin ilişkileriyle de direkt alakalı bir asteroiddir.

Kiron, doğum haritasında evlilik, aşk, ilişki, para ve hamilelik gibi konuların temsilci ve yöneticilerinden biri olarak kabul edilmiştir.

Bir kadının sağlıklı bir doğum yapması için, hamilelik zamanında uyumlu Kiron açılarına ihtiyacı vardır.

Kiron aşk ve ilişki konusunda çok etkilidir. Ruhsal Astrolojide Kiron-Venüs sert açısı, ‘aşk acısı’ olarak tanımlanır mesela.

Doğum haritasında iyi bir Kiron açısı, aşkı ve ilişkiyi destekler, sert açısında ise, ilişkide açı yaptığı gezegenle bağlantılı bir ‘acı’ verebilir.

Özellikle Magi Astrolojisi, aşk ve evlilik için Kiron bağlantılarını çok önemser ve uyumlu Kiron açılarını “Sihirli açı” kabul eder.

Kiron’un Güneş, Venüs, Mars, Ay, Jüpiter, Neptün ve Ay Düğümleri’yle kavuşum, üçgen, altmışlık veya 150 derecelik açısı, kadersel ve büyüsel aşk bağlantısı kabul edilir.

Kiron’un yumuşak tabiatlı yıldızlarla sert açı bağlantısı çok önemli olmayabilir ancak sert tabiatlı yıldızlarla kare, karşıtlık ve 150 derecelik ve hatta kavuşum açısı olumsuz sayılır.

Gerek Genel Batı Astrolojisi gerekse Magi Astrolojisi, özellikle Kiron ve Satürn’ün sert açı bağlantılarını, ilişki bozucu açı olarak kabul eder.

Transit Kiron Balık’ta

Transit Kiron 2010’da Balık burcuna girdi, 2019’a kadar Balık’ta kalacak.

Balık burcunda Kiron etkisinde, öncelikli olarak kurban psikozu söz konusu olabilir. Buna dikkat etmek gerekir. Kurban-kurtarıcı teması çalışabilir. Dünyada ve Türkiye’de ideoloji veya din inancı uğruna kendini kurban eden, canlı bomba olarak kendini feda eden insan tipleri, bir ideoloji uğruna kafası kesilerek ölen insanlar, savaşta hiç uğruna ölen vatandaşlar, dağılan ülkelerin her gün gündeme geldiğini görmekteyiz maalesef.

Balık aynı zamanda “bir şeye kendini adamak istersen, önce egonu öldüreceksin,” teması içerir. Bir konuda başarılı olmak, bilge olmak ve bir şeye kendini adamak için egoyu yok etmek insana acı verir başta ama sonrasında aradığı bilgeliğe ve ruhsal amacına ulaşır kişi ve bu yolda aktardığı bilgi ile insanlara ruhsal ve fiziksel şifa verebilir.

Balık burcu ruhsal aleme en yakın olan burç kabul edilir. Bu dönemde ruhsal konular, ruhçuluk, spiritüelizm, şamanik şifa yöntemleri ve başka türlü farklı ruhsal-duygusal ve bedensel şifa teknikleri çok öne çıkmıştır doğal olarak. Tabii buna bağlı olarak, medyumistik yetenekleri, şifacı yeteneği olan insanlar da çok popüler olmuştur.

Yıldızlar ışık tutsun yolunuza!..

Astrolog Semavii