DIĞER

Eski Yunan Medeniyetinden Günümüze Kadar Gelenler

Author

Günümüzün dünyasında ister doğru şekliyle ister yanlış uygulamalarla olsun eski çağlara ait pek çok şeyi hala kullanıyoruz. Antik Yunan zamanı da bu çağlardan biri. Eski Yunan medeniyetinden oldukça çok etkilenmiş coğrafyamızda ve dünyanın farklı yerlerinde hala kullanılan değerlere bir göz atalım.

Bilimsel Yöntem

Eski Yunan Medeniyetinden Günümüze Kadar Gelenler

Bilim insanlarının evrende yaşanan olayları doğru ve güvenilir bir biçimde tanımlamak için kullandığı bilimsel yöntem, o günlerden günümüze kalan belki de en çok kullanılan şey.

Pisagor Teoremi

Eski Yunan Medeniyetinden Günümüze Kadar Gelenler

Geometri dersinden bildiğimiz bu teorem, M.Ö 570 - 495 yılları arasında yaşamış İyonyalı filozofun en önemli fikridir.

Demokrasi

Eski Yunan Medeniyetinden Günümüze Kadar Gelenler

Günümüzde demokrasinin çok sayıda değişik tanımı olsa da, kimilerince beğenilip kimilerince beğenilmese de, aynı sorunlar Eski Yunan'da filozoflar arasında da yaşanıyormuş. Aristo ve Eflatun tarafından çok eleştirilmiş olan demokrasi halk içinde de "ayak takımının yönetimi" gibi aşağılayıcı ifadelerle nitelendiriliyormuş. Aynı kargaşasının değişmediği günümüzde demokrasi, hala kullanılmaya ve geliştirilmeye devam ediyor.

Jurili Yargılama

Eski Yunan Medeniyetinden Günümüze Kadar Gelenler

Her ne kadar ülkemizde jüri dediğimizde aklımıza farklı alanlar gelse de, adalet sisteminin karar mekanizmasının temelini oluşturan jürili yargılama, günümüzde hala kullanılmaktadır.

Öklit Geometrisi

Eski Yunan Medeniyetinden Günümüze Kadar Gelenler

Sonrasında daha pek çok gelişmiş geometri sınıfı ortaya çıksa da, Yunanlı matematikçi Öklit tarafından ortaya atılan geometri sınıfı, günümüz eğitim sistemimizde geometrinin temelini oluşturmaktadır.

Tiyatro

Eski Yunan Medeniyetinden Günümüze Kadar Gelenler

MÖ 534 yılında Atina'da ilk tiyatro şenliği yapıldıktan sonra, insanlık tarihinde sürekli popüler ve değerli bir sosyal aktivite olmuştur tiyatro. İlk yıllarında sadece üst sınıfı eğlendirmek için yapılan tiyatro, çok şükür ki günümüzde herkesin izleyebileceği bir sahne sanatı.

Yunan Mitolojisi

Eski Yunan Medeniyetinden Günümüze Kadar Gelenler

Yazılan ilk tiyatro eserlerinin genellikle Yunan mitolojisini anlattığını söyleyebiliriz. Eski Yunan dininin gövdesini oluşturan yunan mitolojisi, günümüzde yazılı edebiyatımızda da önemli bir yer tutuyor.

Mimari

Eski Yunan Medeniyetinden Günümüze Kadar Gelenler

Roma'lı mimar Vitruvius'un da dediği gibi, başarılı bir mimaride kullanışlılık, sağlamlık ve güzellik etmenleri önemlidir. Kimilerine göre biçim haline gelmiş bir yaşam olan mimarlık, antik Yunan dönemlerinden beri gelişerek günümüze gelmiş estetik anlayışımız.

Felsefe

Eski Yunan Medeniyetinden Günümüze Kadar Gelenler

Yunanca "phileo" peşinden gitmek, aramak, sevmek anlamına gelir. "Sophia" kelimesi ise bilgi demektir. Bu iki kelimenin birleşmesi ile türeyen philosophia yani felsefe, bilginin peşinden koşmak anlamına gelir. Şüphesiz insanoğlunda merak duygusu tükenmediği sürece, felsefe dünyanın her köşesinde var olacaktır.

Olimpiyat Oyunları

Eski Yunan Medeniyetinden Günümüze Kadar Gelenler

İlk olarak MÖ 8. yüzyılda başlayan Olimpiyat Oyunları, modern halini 1896 yılında aldı. O yıldan beri sadece 1916, 1940 ve 1944 oyunları, I. ve II. Dünya Savaşları sebebiyle yapılamamış. Eski Yunan'da Olimpia'da başladığı bilinen oyunların nasıl başladıkları hakkında türlü söylenceler vardır.

Hipokrat Yemini

Son olarak herkesin tanıdığı Hipokrat ile yazımızı biraz da gülümseyerek bitirmek istedik.

Eski Yunan Medeniyetinden Günümüze Kadar Gelenler

Batı tıbbının kurucusu olarak tanınan Hipokrat, günümüzde halk arasında doktorların yaptığı Hipokrat Yemini ile daha çok tanınır. 

Eski Yunan Medeniyetinden Günümüze Kadar Gelenler

Bu yemini kendisinin mi yoksa öğrencilerinin mi yazdığı bilinmez fakat eski çağlardan beri her hekimin mezuniyetinde kullandığı bir and içme şeklidir. Tabi ki ülkemizde yapılan Hipokrat yemini bire bir orijinal yeminle aynı değildir. 

#eskiyunan #antikyunan #yunanmedeniyeti #felsefe #bilim #demokrasi #atinadevleti #mitoloji #yunanmitolojisi #yunantanrıları #hipokrat #olimpiyatlar #tiyatro #amfitiyatro #atina #filozoflar #yunanfilozofları #demokrasi