DÜNYA

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü… Hadi sen de "yaşama hakkı" için ses ver!

Author

Bugün Hayvanları Koruma günü… Evimizde, hayatımızda bize yoldaşlık eden hayvanların sayısı her gün biraz daha artıyor. Sokaktaki dostlara bir tas su, bir kap mama koyan milyonlarca hayvansever var. Hayvanlara zulüm haberlerini de görüyoruz her gün ama farkındalık arttıkça bunların da azalacağına inancımız tam…

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü… Hadi sen de "yaşama hakkı" için ses ver!

Milyonlarca insan için kedisi, köpeği, ya da evini paylaştığı hayvan bir can yoldaşı, bir arkadaş, sevinciyle sevinen, üzüntüsüyle üzülen bir dost… Ama ne yazık ki hala milyonlarca hayvan derileri ya da dişleri için katlediliyor, deneylerde kobay olarak kullanılıyor, üreme çiftliklerinde çok zorlu koşullarda yaşıyor...

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü… Hadi sen de "yaşama hakkı" için ses ver!

Bugün sizinle Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni paylaşmak istiyorum. O beyanname, hayvanların da insanlar gibi birer canlı olduğunu, onların da hakları olduğunu anlatıyor bize. Sokaklarımızı, evlerimizi, kentlerimizi paylaştığımız hayvanların hakları için düzenlenen beyanname 15 Ekim 1978 tarihinde Paris'teki UNESCO Merkezinde törenle ilan edildi. 

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü… Hadi sen de "yaşama hakkı" için ses ver!

1989 yılında Hayvan Hakları Federasyonu tarafından tekrar düzenlenerek 1990 yılında halka açıklandı.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü… Hadi sen de "yaşama hakkı" için ses ver!

İşte 14 maddelik Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi:

1. Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü… Hadi sen de "yaşama hakkı" için ses ver!

2. Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. Bu hakkı çiğneyerek onları sömüremezler. Bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevlidir. Bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma ve korunma hakları vardır.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü… Hadi sen de "yaşama hakkı" için ses ver!

3. Hiçbir hayvana kötü davranılamaz, acımasız ve zalimce eylem yapılamaz. Bir hayvanın öldürülmesi zorunlu olursa, bu bir anda, acı çektirmeden ve korkutmadan yapılmalıdır.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü… Hadi sen de "yaşama hakkı" için ses ver!

4. Yabani türden olan bütün hayvanlar, kendi özel doğal çevrelerinde karada, havada ve suda yaşama ve üretme hakkına sahiptir. Eğitim amaçlı olsa bile özgürlükten yoksun kılmanın her çeşidi bu hakka aykırıdır.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü… Hadi sen de "yaşama hakkı" için ses ver!

5. Geleneksel olarak insanların çevresinde yaşayan bir türden olan bütün hayvanlar uyumlu bir biçimde türüne özgü yaşam koşulları ve özgürlük içinde yaşama ve üreme hakkına sahiptir.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü… Hadi sen de "yaşama hakkı" için ses ver!

6. İnsanların yanlarına aldıkları bütün hayvanlar doğal ömür uzunluklarına uygun sürece yaşama hakkına sahiptir. Bir hayvanı terk etmek acımasız bir davranıştır.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü… Hadi sen de "yaşama hakkı" için ses ver!

7. Bütün çalışan hayvanlar iş süresi ve yoğunluğunun sınırlandırılması ve güçlerini artırıcı bir beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü… Hadi sen de "yaşama hakkı" için ses ver!

8. Hayvanlara fiziki ya da psikolojik bir acı çektiren deneyler yapmak hayvan haklarına aykırıdır. Tıbbi, bilimsel, ticari ve başkaca biçimlerdeki her türlü deneyler için de durum böyledir.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü… Hadi sen de "yaşama hakkı" için ses ver!

9. Hayvan beslenmek için yetiştirilmişse de bakılmalı, barındırılmalı, taşınmalı, ölümü de acı çektirmeden ve korkutmadan olmalıdır.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü… Hadi sen de "yaşama hakkı" için ses ver!
4 Ekim Hayvanları Koruma Günü… Hadi sen de "yaşama hakkı" için ses ver!

10. Hayvanlardan insanların eğlencesi olsun diye yararlanılamaz, hayvanların seyrettirilmesi ve hayvanlardan yararlanılan gösteriler hayvan onuruna aykırıdır.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü… Hadi sen de "yaşama hakkı" için ses ver!

11. Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi yaşama karşı suçtur.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü… Hadi sen de "yaşama hakkı" için ses ver!

12. Çok sayıda yabani hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış bir soykırım, yani bir suçtur.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü… Hadi sen de "yaşama hakkı" için ses ver!

13. Hayvan ölümüne de saygı göstermek gerekir. Hayvanın öldürüldüğü şiddet sahneleri sinema ve televizyonda yasaktır.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü… Hadi sen de "yaşama hakkı" için ses ver!

14. Hayvanları koruma ve savunma kuralları, hükümet düzeyinde temsil olunmalıdır. Hayvan hakları da insan hakları gibi yasayla korunmaktadır.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü… Hadi sen de "yaşama hakkı" için ses ver!