TEKNOLOJI

Cep telefonu bir insan olsaydı yakınlık derecesi ne olurdu?

Author

İstanbul Üniversitesi Doktora öğrencileri bir araştırma yaptı, amaçları cep telefonunun üniversite gençleri tarafından nasıl algılandığını ortaya çıkarmaktı. Onlara "Cep telefonu bir insan olsaydı yakınlık derecesi ne olurdu?" diye soruldu, katılımcıların yaklaşık yarısı "arkadaş" yanıtını verdi.

Cep telefonu bir insan olsaydı yakınlık derecesi ne olurdu?

Araştırma kapsamında, Kırklareli ve İstanbul'da 320 kişiyle yüz yüze görüşüldü. Araştırmada, "Cep telefonunun eğitim durumu ne olabilir?" sorusuna, katılımcıların yaklaşık üçte biri "lisansüstü eğitime sahip olabileceği" yanıtını verirken bu cevabı, yüzde 21,9 ile "okuryazar olabileceği" ve yüzde 12,8'i ile "üniversite mezunu olabileceği" cevabı izledi.

Cep telefonu bir insan olsaydı yakınlık derecesi ne olurdu?

Cep telefonlarının cinsiyeti konusunda yöneltilen soruda ise öğrencilerin yüzde 54,4’ü "kadın", yüzde 45,6’sı da "erkek" şıkkını işaretledi.

Cep telefonu bir insan olsaydı yakınlık derecesi ne olurdu?

Araştırmada, üniversitede okuyan gençlerin yüzde 58,4'ünün günde 1-5 saat arasında, yüzde 26,3’ünün günde 6-10 saat, yüzde 9,7’sinin ise 11 saatten fazla cep telefonu kullandığı sonucuna ulaşıldı.

Cep telefonu bir insan olsaydı yakınlık derecesi ne olurdu?

Yüz yüze görüşmelerde öğrencilerin yüzde 95,6’sının akıllı telefona sahibi olduğu ortaya çıkarken araştırmaya katılanların cep telefonu ile en sık gerçekleştirdikleri etkinlikler sorulduğunda yüzde 32,2 oranında “görüşme yapmak”, yüzde 23,1 oranında “mesajlaşmak”, yüzde 21,6 oranında “internette gezinmek” sonucuna varıldı. Diğer yanıtlar arasında da “sosyal medyaya bakmak”, “not tutmak-takvime bakmak” gibi etkinlikler yer aldı.

Cep telefonu bir insan olsaydı yakınlık derecesi ne olurdu?

NTV’nin haberine göre “Cep telefonu bir insan olsaydı mesleğinin ne olacağı” sorusuna ise öğrencilerin işaretlediği şıklar arasında “işsiz”, “mühendis”, “sağlık alanında çalışan”, “emekli" yer buldu.

“Cep telefonu bir insan olsaydı hangi sosyal sınıfa mensup olurdu” sorusuna, öğrencilerin yüzde 46,3’ü “orta sınıf”, yüzde 44,1’i “üst sınıf” ve yüzde 9,1’i ise “alt sınıf” yanıtını verdi.