ILIŞKILER

Şu nezakete bakar mısınız? Sabahattin Ali’nin eşine yazdığı mektup!

Author

Türlü klişelerle burada nasihat edermişçesine bir yazı yazmak istemem ama yazılması gereken bir gerçek var. Günümüzde her şeyi hızlı tüketiyoruz. Sevdiklerimize istediğimiz her an ulaşabiliyor, onlara neredeyse hiç özlem duymuyoruz. Bu güzel bir şey tabii ki. Ama belki de özlem, aşka güç katan bir şey. Uzaktaki sevdiğimize bir mektup gönderip belki 1 ay sonra ondan geri mektup almak, o 1 ay boyunca her gün tatlı bir heyecanla beklemek aşkı daha değerli kılıyordu belki de.

Sevgilinizden gelen bir mesajı sakladınız mı şimdiye kadar? Yazılan her şey unutulup gidiyor. Kimse mektup saklamayı bilmiyor çünkü kalmadı öyle bir şey. Oysaki nostaljik bir duyguyla bile insan sevdiğine bir mektup gönderse eminim ki birçok şeyden değerli olacaktır o kağıt parçası.

Şu nezakete bakar mısınız? Sabahattin Ali’nin eşine yazdığı mektup!

Size bir mektup örneği okutayım mı? Sabahattin Ali’nin eşi Aliye’ye yazdığı mektup. Tarih 28 Şubat 1935.

“İnsanların hepsi bir değildir. Ben kendim iyi insan olmak isterim, fakat kötü olanlara da hayretle bakmam. Hatta kızmam bile, ancak kötülükleri bana taalluk ederse kendimi müdafaa ederim. Şunu esas olarak kabul etmeliyiz ki, insanların hemen ekserisi yalnız kendilerini düşünür. Dünyadaki bütün felaketlerin, uygunsuzlukların, bayağılıkların sebebi işte bu her şeyden evvel kendini düşünmek illetidir. İlk bakışta insana bir kurnazlık ve akıllılık gibi görünen bu hal hakikatte aptallıktır. İnsan başkalarına yardım ettiği, başkalarını sevdiği kadar yükselir. Dünyada hayatın bir tek manası varsa o da sevmektir. Hatta mukabele edilmesini bile beklemeden sevmek. Başka bir insanı bahtiyar edebilmek, kendini bahtiyar edebilmekten daha güç fakat daha insancadır. Bugün böyle düşünenlere saf, hatta enayi derler. Fakat ne derlerse desinler, biz kalbimizin ve kafamızın doğru bulduğu şeyleri etrafın ne dediğine bakmadan yapmalıyız. Hayatta en büyük vazife, en büyük saadet olarak şunu almak lazımdır: Bize yakın ve uzak bütün insanlara yardım etmek, bütün insanların iyiliğine çalışmak… Bu hususlarda ne kadar beraber olduğumuzu bilerek sana bunları yazıyorum. Mektupların senin göğsünde ne kadar temiz ve insan bir kalbin çarptığını bana gösteriyor. Bu kalp bundan böyle benimki ile çarpacağı için dünyanın en bahtiyar insanıyım. Mektubunu bekler, güzel gözlerinden hasretle öperim."

Mesele mektup değil arkadaşlar. Mesele hızlı tüketmek.

Bu da ilgini çekebilir