DÜNYA

Bir zamanlar bu şehir haritalara konulmuyordu şimdi turist merkezi

Author

Estonya’da bulunan Sillamae şehri turistlerin uğramayı sevdiği şehirlerden biri. Ancak bundan bir süre önce Sillamae şehri haritalarda yer almıyor ve genellikle Moskova 500 veya Leningrad 1 gibi kodlarla adlandırılıyordu?

Bir zamanlar bu şehir haritalara konulmuyordu şimdi turist merkezi

Peki neden?

Sillamae 16’ncı yüzyıldan itibaren küçük bir tatil bölgesiydi. Rusya’nın önde gelen isimlerinin ziyaret ettiği bir yermiş. Tchaikovsky veya Pavlov gibi. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra şehrin kaderi değişmiş. Buraya uranyum zenginleştirme tesisi kurulmuş. Bu tesisle beraber Sillamae’ye girişler kısıtlanmaya başlamış.

1940’larda özellikle savaş tutsakları sayesinde buraya 3 bin kişilik küçük bir şehir kurulmuş. Bu gizli şehrin dış dünya ile çok az bağlantısı varmış ve bu uranyum zenginleştirme merkezinde çalışan mühendisler için şehri daha yaşanılabilir ve eğlenceli bir yer haline getirmek gerekiyormuş.

Bir zamanlar bu şehir haritalara konulmuyordu şimdi turist merkezi

Bu yüzden Sillamae şehri tipik Sovyet mimarisinden farklı. İnşa edilen binalar Stalinist Neoklasik olarak nitelendiriliyor.

İlk başlarda uranyum burada yerel olarak üretiliyormuş. Daha sonra ise Avrupa’dan ithal edilmeye başlamış. Şehirdeki tesis bugüne kadar 100 bin ton uranyum rafine etmiş. Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından önce tesisteki üretim durmuş. Sovyetler Birliği’nden sonra ise Estonya fabrikayı nadir metaller işleme fabrikasına çevirmiş.

Sillamae’de bugün hâlâ etnik Ruslar yaşıyor. Sokak isimleri Rusça ve Sovyetlerden kalma orak çekiçler şehirde hala duruyor.

Kaynak