TARIH

Şarap fıçısından boğularak idam edilen dük: George Plantagenet

Author

George Plantagenet Clarence’ın 1’inci Düküymüş. 1449 ile 1478 yılları arasında yaşamış ve oldukça inişli çıkışlı bir hayatı olmuş.

Şarap fıçısından boğularak idam edilen dük: George Plantagenet

İngiltere kralları Edward IV ve Richard III’ün kardeşiymiş.

Bu dönemlerde artık yazılı kaynaklar çoğaldığı için tarihte daha fazla detay var ve incelenecek çok şey var Bu yüzden George’un hayatını anlatmak gerçekten teker teker bütün karakterleri yazarak anlatmak gerektiriyor.

Shakespeare’in “Henry VI” eserinin üçüncü bölümünde kendisine rastlıyoruz buradan da okuyabilirsiniz.

Olabildiğince kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım.

İngiltere’de 1455 ile 1487 yılları arasında Güller Savaşı yaşanıyor. Bu savaşta York ile Lancaster taht için savaşıyor. Bu savaşta York tarafında olmasına rağmen sonradan Lancaster tarafına geçerek George kardeşi Edward’a ihanet ediyor. Kardeşi kral Edward “Böyle şeyler olur” deyip affediyor.

1470 senesinde bu olay gerçekleşiyor. Aradan sekiz yıl geçiyor. George’un bu süreçte psikolojisi iyice bozuluyor. Önce yen doğmuş olan çocuğunu kaybediyor sonra da eşini kaybediyor.

George tekrar kardeşi Kral Edward’a isyan bayrağını çekmek istiyor. Bu sefer Edward affetmiyor. Gidiyor kendisini buluyor. Kardeşinin idamına karar veriyor. (Bu hikayenin benzeri Game of Thrones’ta da geçmiş ama izlemedğim için bilemiyorum)

Şarap fıçısından boğularak idam edilen dük: George Plantagenet

O çağlarda olan diğer idamların aksine George’un halka açık değil özel bir yerde idam edilmesine karar veriliyor.

Bu yüzden nasıl idam edildiğine hatta öldürülüp öldürülmediğine dair birçok dedikodu var.

En yaygın hikaye ise şu:

Kral Edward, kardeşi için son bir iyilik yapmak istiyor. Bu yüzden nasıl idam edileceğine kendisinin karar vermesini istiyor.

George, İngiltere’de Malmsey olarak adlandırılan aslen bir Yunan üzümü olan Malvasia şarabında boğularak öldürülmek istiyor. Bir fıçı şarap buluyorlar ve George’un kafasından şarap fıçısına sokarak idam ediyorlar.