Ekin Acar Ulukök
Ekin Acar Ulukök 
Hayata notlar düşüyorum