Mesut K.

Mesut K.

Zalımların dünyasında, tüm ezilmişlere ithaflarım. Ağaçlara, böceklere, martılara. Kadınlara, fakirlikten alnı çatlamış taşeron babalara!