Son Güncelleme: Şubat 2017

GİZLİLİK ŞARTLARI

Storia Inc. (“Storia”), Kullanıcılarının bilgilerinin gizliliğine ve güvenliğine saygı duymakta ve bu itibarla gerekli tedbirleri almak için elinden gelen gayreti göstermektir. İşbu Gizlilik Şartları Storia’nın online veri toplama, kullanma politikalarını ve uygulamalarını açıklamaktadır. https://storia.me (“Site/İnternet Sitesi”) adresini ziyaret ederek, gizliliğe ilişkin yükümlülüklere ve uygulamalara sadık kalacağınızı peşinen beyan ve taahhüt etmektesiniz. Burada kullanılan haliyle “Siz/Kullanıcılar” terimleri herhangi bir nedenden dolayı Siteyi ziyaret eden tüm bireyleri, kurumları ve kısaca internet kullanıcılarını ifade etmektedir.

İşbu Gizlilik Şartlarında Storia’ya tanınan hak ve yetkiler ileride yerel mevzuata göre kurulabilecek Storia’nın bağlı şirket veya iştiraklerince de uygulanabilir.

Gizlilik Şartları dikkatli bir şekilde okunmalıdır. Eğer burada belirtilen Gizlilik Şartlarını kabul etmiyorsanız, İnternet Sitesini ve sunduğu hizmetleri kullanmayınız.

Üyeliğiniz süresince, Storia tarafından Size daha iyi hizmet sunulabilmesi için, İnternet Sitesine girdiğiniz kişisel verilerin işlenmesine, gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşılmasına (Storia’nın işletmesinin bir kısmını veya tamamını satın alabilecek üçüncü kişiler de dahil) veya söz konusu kişisel verilerin Storia’nın ve/veya bağlı şirketlerinin yurtdışındaki veri saklama sistemlerinde (server) korunmasına peşinen izin verdiğinizi, bu iznin talebiniz halinde ve ücretsiz olarak geri alınabileceğine dair Storia tarafından bilgilendirildiğinizi kabul etmektesiniz.

Site, üzerinde kontrolümüzün bulunmadığı sair internet sitelerine bağlantılar içermektedir. Storia, diğer internet sitelerinin gizlilik kurallarından veya sair uygulamalarından sorumlu değildir. Bu tür internet sitelerinin gizlilik kurallarını gözden geçirmenizi ve Sizin bilgilerinizi nasıl topladıklarını, kullandıklarını ve paylaştıklarını incelemenizi tavsiye ederiz. Ayrıca Storia diğer internet sitelerinin içeriklerinin doğruluğu hakkında herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır.

Storia, kişisel verilerinizi Size daha iyi hizmet sunabilmek adına, üyeliğiniz boyunca saklamaktadır. Ayrıca topladığımız bilgileri, Storia’nın veya ona bağlı şirketlerin sağlamış olduğu/sağlayacağı diğer ürünler veya hizmetler hakkında Sizi bilgilendirmek ya da şu anki ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve kampanya duyurularımızı iletmek amacıyla kullanabiliriz. Bu kapsamda, işbu Gizlilik Şartlarını kabul ederek, Siteye giriş yaptığınız kişisel verilerinizin bağlı şirketlerimiz veya hizmet aldığımız diğer üçüncü kişiler ile paylaşılmasına, ayrıca söz konusu hizmetler kapsamında tarafınıza ticari iletiler gönderilmesine izin vermektesiniz.

Storia, kişisel bilgilerinizi elinde olmayan sebepler nedeni ile kaybetmekten ve yetkisiz kişilerin erişiminden, kullanımından, bu kişilerin bilgiler üzerinde değişiklik yapmasından veya bu kişilerin açıklamasından korumak için tasarlanmış uygun teknik ve organizasyonel tedbirleri almıştır. Ancak bu önlemlere rağmen internet açık bir sistemdir ve Storia yetkisi olmayan üçüncü kişilerin Storia’nın almış olduğu teknik önlemleri aşamayacağı ve Kullanıcı bilgilerinin uygun olmayan amaçlar doğrultusunda kullanılmayacağını taahhüt etmemektedir. Storia tarafından gizli bilgi sayılmayan ve işbu Gizlilik Şartları ile tesis edilen gizlilik ilkesi kapsamı haricinde tutulan haller şunlardır:

  • İşbu İnternet Sitesine kayıttan evvel Storia tarafından bilinen ve Storia’nın Kullanıcılardan edinmediği veya öğrenmediği bilgiler,
  • Açıklandığı esnada kamuya mal olmuş bilgiler,
  • Yürürlükte olan kanun, ilgili mevzuat, sair yasal düzenlemeler, mahkeme kararı ve/veya idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler.

Kullanıcının Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, Kullanıcı; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve ilgili kuruluşlara bildirilmesini isteme, e) Kanunda belirlenmiş şartlar çerçevesinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Bu kapsamda, Storia, Kullanıcıya, işbu Gizlilik Şartlarına ve Kullanım Koşullarına verdiği onay kapsamında hizmet sunar. Kullanıcının söz konusu onayları vermekten imtina etmesi halinde, Storia Sitesinde sayılı hizmetlerin bazılarını veya hiçbirini sunamamak durumunda kalabilir ve bu itibarla Kullanıcıyı üyelikten çıkarabilir. Bu kapsamda Kullanıcı, herhangi bir nam altında ödeme/tazminat vs. talep edemeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

Gizlilik Şartları Değişiklikleri

Storia, Gizlilik Şartlarını, güncellemek suretiyle her an değiştirebilme hakkını saklı tutar. Gizlilik Şartlarını gözden geçirmek amacıyla bu sayfayı belirli aralıklarla ziyaret etmenizi öneririz. Gizlilik Şartlarına ilişkin sorularınız olduğunda aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.

Storia’nın iletişim bilgileri aşağıdadır:

İşbu Gizlilik Şartları, Kullanım Şartları ile birlikte bir bütündür, birlikte yorumlanmalıdır.

İnternet Sitemizi kullanarak gösterdiğiniz ilgi ve güven için teşekkür ederiz.