Avrupa Birliği Ülkeleri

Avrupa Birliğine, Avrupa Devletlerinden bazılarının bir araya gelerek oluşturdukları bir siyasal ve ekonomik ilişkiler ağı da diyebiliriz. Bu birliğe tabi olan üyeler arasında belirli anlaşmalarca belirlenen bir takım kurallar vardır. Ve Avrupa Birliği ülkeleri bu kurallara uymakla yükümlüdür. Avrupa Birliğinin temel gayesi üye devlet arası kalkınmayı sağlamak olduğu anlaşılıyor. Ekonomik anlamda yapılan anlaşmalarda bunları göstermektedir. Aynı zamanda Avrupa Birliği ülkesi olan vatandaşlara da bir takım ayrıcalıklar verilmiştir. Bu ayrıcalıkların başında istedikleri Avrupa ülkesine vize olmaksızın sağlanan ulaşım imkânlarıdır.

Avrupa Birliğinin Tarihi

Avrupa Birliğinin tarihsel kökleri Birinci Dünya Savaşına kadar dayanmaktadır. Birinci Dünya Savaşından sonra meydana gelecek olan İkinci Dünya Savaşı da bu birliğin kurulmasını zaruri kılıyordu. Her iki savaşta da Almanya'nın çok zor şartlar altında kalması bu süreci daha hızlı bir hale getirdiği aşikâr. 1951 senesinde Avrupa Kömür ve Çelik adında kurulan ilk Avrupa topluluğu, 1957 senesinde kurulacak olan Avrupa Ekonomi topluluğunun temellerini oluşturuyordu.

İlk Avrupa Ekonomi Topluluğu Devletleri

Avrupa Ekonomi Topluluğu ilk olarak altı tane devlet ile kurulmuştur. Daha sonra ülke sayısı artmıştır. 1973 yılında topluluğa İngiltere, Danimarka ve İrlanda dâhil olmuştur. Bu üç devletin katılımıyla birlikte Avrupa Ekonomi Topluluğunun da üyesi sayısı ilk kez artış gösteriyordu.

Avrupa Ekonomi Topluluğuna Sonradan Katılan Devletler

Avrupa Ekonomi Topluluğu adını Avrupa'da iyice yayarak içerisine daha fazla devlet almaya başlamıştır. 1981 yılında bu topluluğa Yunanistan katılmıştır. Bundan sadece 5 yıl içerisinde de İspanya bu toplulukta yer almayı başarıyordu.1986 yılında İspanya'nın ardından Portekiz'de birlikte yer almak istemiş ve Avrupa Ekonomi Topluluğunda ben de varım demiştir. Portekiz'in toplulukta yer almasının ardından topluluk üye sayısı on ikiye çıkıyordu.

Geç Katılan Ülkeler

Bu tarihlerden itibaren Avrupa Ekonomik Topluluğuna katılım kısa bir süre duruyordu. Ancak yeni bir düzenle bu topluluğun ortaya çıkması asıl bundan sonra olacak. Avrupa Ekonomik Topluluğuna 1995 yılında Avusturya, Finlandiya ve İsveç katılım göstermiştir. Böylece topluluğunda üye sayısı on beş ülkeye çıkmıştır. 2004 yılının Mayıs ayında ise üye devlet sayısı zirve yapmış ve yirmi beş devleti görmüştür. 2007 yılında da Romanya ve Bulgaristan birliğe üye olmuşlardır. Daha sonra ise 2013 yılında Hırvatistan'ın Avrupa Birliğine üye olarak alınması 28 devletle birlikte günümüze kadar gelmiştir.

Şuan Avrupa Birliğinde Kaç Ülke Bulunuyor?

2009 yılında

Avrupa birliği ülkeleri
kendi aralarında bir anayasa yapmışlar ve bütün bu devletlerin bu anayasaya bağlı kalacağı belirtildi. Şuan Avrupa Birliği'ne tam üye olan 28 tane devlet bulunuyor.
Avrupa Birliğine Tam Üyelik Sağlayan Ülkeler Hangileri?

Bahsettiğimiz 28 ülke 2009 yılında Avrupa meclisince kabul edilen anayasaya tabiidir. Ve bu anayasa Avrupa Birliğinin de teminatı niteliğindedir. Avrupa Birliğine an itibariyle tam üye olmuş 28 ülke bulunuyor. Bu ülkeler ise şunlardır; Fransa, İtalya, Almanya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İngiltere, Danimarka, İrlanda, Yunanistan, İspanya, Portekiz, Avusturya, Finlandiya, İsveç, Polonya, Macaristan, Estonya, Malta, Güney Kıbrıs Rum, Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan devletleridir. Bazı ülkeler ise şuan için Avrupa Birliği üyeliğine aday ancak tam üyelik süreçleri tamamlanmamıştır.

Avrupa Birliğine Aday Ülkeler

Bazı ülkeler ise Avrupa Birliğine henüz daha adaydır. Bu ülkelerin gerekli şartları yerine getirdikleri takdirde bu topluluğa alınacağı belirtilmiştir. Üye olmak isteyen bu devletler Avrupa Birliği kriterlerini yerine getirmek zorunda. Hali hazırda Avrupa Birliğine aday ülkeler şöyledir; Türkiye, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk ve Makedonya'nın aday ülkeleri meydana getirdiğini görmekteyiz.

Avrupa Birliği Ülkelerinin İlk Dönem Politikaları

Avrupa Birliği ülkeleri var oldukları Roma Anlaşmasından beri belirli politikalara göre hareket ettiler. Bazılarına göre dikkate alınmaması gereken aslında çok da aktif olmayan bir topluluk gibi gözükse de durum hiç de öyle değil. Avrupa Birliği ülkeleri kendi aralarında en başından beri uyguladıkları politikalarla geniş bir ticaret hacmine erişim sağlayabiliyorlar. Yapılan anlaşmalar ülkeler arası ticaretin önünü açıyor. Devletler rahatlıkla ihracat yapabiliyor. Durum böyle olunca ülkelerde ekonomik buhranlar zaman zaman yaşansa da atlatılabiliyor. Avrupa Birliğinin ilk dönemlerinde dört ana politika takip edilmiştir. Bu politikalardan birincisi ekonomik ve sosyal desteğin ülkeler arasında arttırılmasıdır. İkinci politika birlik ülkelerin dâhil olduğu ortak bir bilim alanı oluşturmak ve bunu geliştirmektir. Üçüncü politikaları, Avrupa'da para konusunda gelişmeler sağlamak ve bunu geliştirmektir. Avrupa Birliğinin son politikasını ise çevre konusunda idi. Ortak bir bilinçle hareket edilerek çevreye karşı ortak bir hareket planının yapılması idi. Aslen günümüzdeki Avrupa Birliği yapısının da bu dört temel kriter üzerine şekillendirildiğini görmekteyiz.

Avrupa Birliğinde Sistem

Avrupa Birliğinde sistemin işletilebilmesi adına temelde üç kurumdan oluşturulmuş. Bu kurumlar, AB Konseyi, AB komisyonu, AB Parlamentosu şeklindedir. AB Konseyi tam üye devletlerin başkanlarını, sürekli temsilcilerini ve ülkelerin bakanlarını kapsar. Bu konseyde altı ayda başkan yenileniyor. Devletlerin daimi temsilcileri ise iki buçuk yıllığına görevlendiriliyor. Ve bu konsey yılda dört kez toplanıyor. Fakat olağanüstü durumlarda yılda dört kezden de fazla toplantı yapılabiliyor. AB Komisyonu ise, Avrupa Birliğinin işletim merkezidir. 28 kişilik bir ana gövdenin yanı sıra kurumda toplan 23.000 kişi çalışmaktadır. 28 kişilik ana kadroda her ülkenin temsilcisi yer alır ve bu 28 kişi her hafta toplantılar yapar. AB Parlamentosuna baktığımızda bu meclis dünyanın en kalabalık meclisini oluşturuyor. Bu mecliste 751 tane üyesi bulunuyor. Başkan her beş yılda bir seçiliyor. Bir tane başkanın on dört tane de başkan yardımcısı bulunuyor. Ayrıca Avrupa Birliği bütçesinin hesaplanması ve denetlenmesi de burada yapılmakta. Bu parlamento, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan taslakları gündeme getirerek değerlendirir. Bu taslaklar bu meclisten onay alamazsa yürütmeye sokulmaz ve yeniden iade edilir.

0