Demokrasinin Temel İlkeleri

Demokrasinin Temel İlkeleri

basicnaz
Yazar basicnaz
Politika
Koleksiyon Politika
Demokrasinin Temel İlkeleri

Demokrasi halkın temsilciler seçerek yöneticileri belirlemesi ve egemenliğin halka ait olduğu yönetim biçimidir. Seçilen temsilciler halk adına yasalar çıkararak ülke düzenine yön verirler. Ülkemizin ana yasasında da bu durum net bir şekilde egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir denilerek belirtilmiştir. Demokrasinin etkin bir biçimde işlemesi için parlamento, siyasi partiler, anayasa, kolluk kuvvetleri ve sivil toplum örgütlerinin en ideal şekilde ayrı ayrı işlemesi düzenin devamlılığı için son derece önem arz eder. Her yönüyle demokrasinin temel ilkeleri hususunu 8 maddede ele alacağımız yazımızda demokrasiyi inceleyeceğiz.

1. Seçme ve Seçilme Hakkı Nedir?

Seçme ve seçilme hakkı demokrasi için olmazsa olmaz ilkeler arasında başlarda gelenler arasındadır. 18 yaşını dolduran herkes seçimlerde eşit oy kullanma hakkına sahip olur. Her oy eşit olarak değerlendirilir ve oyların sayımı açık olarak yapılmalıdır. Demokrasilerde seçime katılım oldukça önemlidir. Zira etkin bir biçimde demokratik süreçlerin içinde yer alan toplumlar, sistemin de olumlu ilerlemesine katkı sağlarlar. Demokratik seçim sürecinde oyların gizli bir şekilde kullanılması oldukça önemlidir. Ayrıca demokrasi herkes için özgürlük vaat eder. Türkiye demokrasisi seçe ve seçilme ilkesi açısından kadın erkek eşitliğini ilk uygulayan demokratik medeniyetler arasında yer alıyor. Zira, 5 Aralık 1934 tarihinde ortaya konan yasayla beraber kadınların seçme ve seçilme hakları ortaya koyulmuş oldu. Bu durum Türkiye'yi Fransa ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinden tam 11 sene önce seçme ve seçilme hakkı konusunda eşitliğe kavuşturmuş oldu.

2. Demokraside Özgürlük Nedir?

Bireyin ve toplumun özgürlüğü demokrasi için oldukça önemlidir. Fikirlerin özgürce beyan edilebilmesi, yaşama hakkı ve başkalarının özgürlük sınırlarına dokunmadığı sürece dilediğince bireyin yaşamını sürdürebilmesi demokrasinin özgürlük ilkesiyle ortaya çıkar. Özgürlüğün sağlanabilmesi için toplumun azınlık kesimlerinin söz hakkı ve özgürlüklerinin de tıpkı çoğunluk taraflarda olduğu gibi korunması oldukça önemlidir. Toplumun huzurlu bir yapıya kavuşması, tüm kesimlerin özgürlüklere bağlı olması yoluyla yaratılır. 1789 yılında Fransız İhtilali bildirgesinde, insanlar eşit olarak doğarlar ve aynı zamanda hür ve eşit olarak hayatlarını sürdürürler denmiştir. 1948 yılından itibaren ise özgürlük evrensel olarak ele alınan uluslararası boyutta önem arz eden bir konu olarak demokratik devletler tarafından ortaya koyuluyor. Öte yandan tam anlamıyla özgürlüğün ortaya çıkabilmesi adına demokraside eşitlik ilkesi de oldukça önemlidir.

Demokrasinin Temel İlkeleri

3. Demokrasinin Eşitlik İlkesi Nedir?

Herkesin hakların kullanımı hususunda eşit seviyede olması demokrasinin temel ilkeleri arasında yer alan önemli maddelerden birisidir. Eşitlik ilkesine göre herkes yasalar karşısında eşit olmak durumundadır ve herhangi bir zümre için ayrıcalık ortaya konamaz. Demokratik bir ülkede seçimler esnasında da her oy aynı değeri taşır. Demokratik düzenin bozulmaması için eşitlik ilkesinin hukuksal her alanda tam anlamıyla korunması ve yargının etkin biçimde işlemesi son derece önem arz eder. Öte yandan demokratik ülkeler açısından basın özgürlüğü de eşitlik açısından oldukça önemlidir. Zira tekelleşmenin ortaya çıkmaması açısından birbirinden farklı basın organlarının objektif habercilik adına toplumun haber alma hakkını ortaya koyması son derece önemlidir. Çoğunluğun iktidar olduğu demokratik toplumlarda, eşitlik ilkesinin uygulanması, demokrasi kültürünün gelişimi ve devamlılığı açısından önemlidir.

4. Çoğunluk İktidar Olur

Demokratik süreçlerde seçim sonunda en çok oyu alan parti yani çoğunluk iktidara gelir. Ancak demokrasi kurumunun iyi bir şekilde işlemesi açısından azınlık haklarının da korunması demokratik süreçlerin iyi bir biçimde işlemesini ve toplumsal huzur ortamının en iyi şekilde sağlanmasına yardımcı olur.

5. Hukuk Devleti Nedir?

Demokratik bir devlet, hukukun üstünlüğü ilkesiyle varlığını sürdürür ve hukukun iktidarının kişi ya da grupların tekelinde olmasına engel olunur. Demokratik ülkelerde yapılan tüm işlemler yargının denetimine açık olmak zorundadır ve ayrıca tüm vatandaşlar hukuk karşısında eşit şekilde değerlendirilir. Hukuk devletlerinde herkesin yasalara uyma zorunluluğu da vardır. Yasalar bir yönüyle halkın iradesinin de yansımasıdır. Ayrıca hukuk devletinin korunması adına kuvvetler ayrılığı ilkesinin de tam anlamıyla uygulanması elzemdir.

Demokrasinin Temel İlkeleri

6. Kuvvetler Ayrılığı İlkesi Nedir?

İyi işleyen bir demokraside kuvvetler ayrılığı ilkesi kusursuz bir şekilde ortaya koyulur. Yasama, yürütme ve yargının tek bir kurumun tekelinde olması tekelleşmeyi doğuracağından, demokratik ülkelerde kuvvetler ayrılığı ilkesi mutlak olarak uygulanır. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin bozulduğu ülkelerde zaman içerisinde oligarşi veya monarşi yönetimlerinin ortaya çıkması olasıdır. Demokratik düzenin korunması ve demokrasi kültürünün tam anlamıyla sağlanması için tüm mekanizmaların ayrı ayrı işlemesi ve her kurumun denetlenebilir olması son derece elzemdir.

7. Demokrasi ve Sivil Toplum

Demokrasiler açısından toplum sivilleşmesi toplumun engelli hakları, kadın hakları, yaşam boyunca eğitim hakkı, hayvan hakkı veya sanat spor gibi alanlarla ilgilenmesidir. Toplumsal bilincil oluşması açısından bu süreçlerde sivil toplum kuruluşlarının rolü de yadsınamaz derecede önem arz eder. Sivil toplum baskıcı bir yönetim altında kalmaksızın, yaşamsal konular ile ilgili bilinçli bir demokratik medeniyet yaratır. Demokratik ilkelerin tam anlamıyla uygulanabildiği toplumlarda sivil toplum anlayışı da oldukça kuvvetlidir. Sivil toplum anlayışının güçlenmesi aynı zamanda toplumun bütünlüğünü de arttırır ve toplumsal duyarlılık üst seviyelere çıkar.

8. Hoşgörü İlkesi

Demokratik bir medeniyetin ilerlemesi adına hoşgörü kavramı toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenen önemli bir husus olmalıdır. Zira demokratik süreçler teoride oldukça seviyeli işleyen ve karşılıklı hakların korunarak birey ve toplum haklarının en üst düzeyde gözetilmesini gerektirir. Demokrasinin kuvvetli olduğu toplumlarda farklı siyasal ve ideolojik görüşlere saygı son derece üst düzeydedir. Toplumsal hoşgörünün iktidar, muhalefet ve diğer azınlıklar yönünden sağlandığı demokratik medeniyetlerde, demokrasi açısından oldukça temel bir ilke ortaya konmuş olur ve toplumsal ilerleme ortaya çıkar.

Bunu ilk beğenen sen ol!

Yorumlar

avatar

Başkaları bunları da beğendi

Öne Çıkan Hikayeler
1.
Dolandırılan Adam Kendisinden Şikayetçi Oldu: ‘Devlet Bana Ceza Versin ki Bir Daha Kimseye Güvenmeyeyim' 
2.
As Bayrakları! Mars'a İsmimizi Yazdırma Konusunda İlk Sıradayız! NASA Mars Bileti Nasıl Alınır?
3.
İmamoğlu'nun Yayınını Erkenden Kapatan Ahmet Hakan'a Sosyal Medyadan Verilen Farklı Tepkiler
4.
Eşi Olduğunu İddia Ettiği Kadını Otobüste Defalarca Yumruklayan Kişinin Kaydedilen İğrenç Görüntüleri
5.
Hasret Kaldık Gizli İyiliklere! Bakkalın Veresiye Defterini Satın Alan Gizemli Kişi
6.
Bakkalın Veresiye Defterini Satın Alıp 20 Kişinin Borcunu Ödeyen Koca Yürekli İnsan
7.
Amerika'nın En Çok İzlenen Programında 'Turabi' Finalde! Sosyal Medyadan Tepkiler
8.
Vampirden Batman Olur Mu?Robert Pattinson Yeni Batman Filminin Başrolünü Kaptı 
9.
'Mükemmel' Fotoğraflarla Gözlerimizi Kamaştıran Instagram Paylaşımlarının Arkasındaki Gerçek
10.
Ünlü Sanatçı Hüsnü Arkan’ın Kendisine Teşekkür Eden Bir Takipçisine Yaptığı İlginç Yoruma Gelen Tepkiler 
500x500
500x500