Dış Ticaret Açığı

Devletler var oluşları itibari ile sürekli olarak diğer devletler ve küresel piyasalar ile etkileşim halindeler. Bundan kaynaklı olarak sürekli bir şekilde ekonomik değişim içerisindedirler. Kimi zaman bu değişimler sürekli olarak artış yönünde ilerlerken kimi zaman ise bu değişimler azalış yönünde ilerlemektedir. Fakat çoğunlukla bu değişimler ülkelerin her anlamda geleceklerini etkileyen değişimler olmuştur. Çünkü geçmiş yüzyıllardan farklı olarak yüzey alanını küçültürken büyü anlayışı mevcuttur. Fakat bu anlayışın tersi hareket ederek işgal politikaları izleyen devletlerde vardır. Fakat bilindiği üzere

dış ticaret açığı
alanında bu devletler oldukça ön sıralara yer alan dev devletlerdir.
Planlar Oluşturarak Ticaret Yapın

Temelde dış ticaretin işlemesi için genel anlamı ile kurulmuş ve üzerinde uzun süreler boyunca düşünülmüş olan planların ve bu planlar doğrultusunda hareketi sağlayabilecek yeterli düzeyde deneyime ve yetkinliğe sahip olan kişilerin bu planları yönetiyor olması gereklidir. Kurulmak istenen veya yeni dönemde uygulanması beklenen bu planların yeterli düzeyde yetkinliğe ve yetkinlikten de aha önemli olan yeterli düzeyde sorumluluk ve disiplin sahibi olan kişiler tarafından yönetiliyor olması gereklidir. Bu sayede kurulmak istenen planlar daha hızlı bir şekilde uygulanır ve daha sorumluluk sahibi bir şekilde ilerleyerek

dış ticaret açığı
daha az seviyelere çekilebilir.
Siyasi İlişkileri Stabil Tutun

Stabil olarak tutulan siyasi ilişkiler

dış ticaret açığı
açısından oldukça pozitif oluşumların doğmasına neden olacaktır. Dış ticarete genel olarak kullanılan para birimi dolardır. Doların genel olarak kullanılıyor olmasının temel nedeni aslında son dünya savaşı sırasında Amerika ve kendi yandaşlarının kazanmış olması ve bu nedenlerden dolayı kendi hegemonyalarına bağlı bir dünya ekonomi sistemi oluşturmak isteme çabalarından kaynaklanmaktadır. Hegemonyanın genel olarak Amerikanın elinde olması alınan tüm ekonomik kararların tamamen Amerika ile yaşanan ekonomik ve siyasi ilişkilere bağlı olduğu gerçeğini ortaya çıkarıyor. Amerika ile yaşanan ortalama veya iyi bir siyasi ilişkinin ekonomik olarak bizleri açıklıkların yaşanmasından uzak tutacaktır.
Zenginliklerin Uygun Kullanılması

Her ülke oldukça büyük bir zenginliğe sahiptir. Bazı ülkeler ekonomisinin daha çok toprağa bağlı olması dolayısı ile sürekli olarak tarım alanına yatırım yapıyorken bazıları ise sürekli olarak maden çalışmaları ve ham maddelerin kazanılıp satışı üzerine dayalı bir ekonomi sistem üzerinden ticaretlerini ilerletmeye çalışabilirler. Bundan ayrı bir konu ise yatırımlarını tamamen teknolojik gelişimler üzerine kurmuş olan ülkelerin ticari ilişkileridir. Bu ticari ilişkilerini teknolojik gelişmelere bağlayan devletler ise hem bir yandan ekonomilerinde ticaret açığı veriyor diğer yandan ise sürekli olarak gelişerek bu açığın açılmasını aldıkları borçlar ile mümkün kılmaktadırlar.

Yerli Üretimin Olması Gereklidir

Ticaret olarak adlandırılan bu olgu tamamen üretimlerin olması ve bu üretilmiş olan malların diğer ülkelere satılması yolu ile sağlanmaktadır. Bu yol ile beraber ticari gelişimler artmaktadır ve bunun yanı sıra üretilen malın yönetimi de bizzat o devletin eli ile yapılmasına neden olmaktadır. Kendi ürettiği malları ticaret içerisine koyan bu devletlerin ileri ki dönemlerde sıkıntı yaşamalarının 

imkanı yoktur. Çünkü üretilen bu mallar sürekli olarak o ülke topraklarında üretilmeye devam ediyor ve bu şekilde süreklilik sağlanarak üretim sırasına herhangi bir sıkıntının da yaşanması bu şekilde engellemektedir.
Uygun Pazarların Bulunması Gereklidir

Uygun bir şekilde sürekli olarak üretilen malların satılabileceği bir pazarın olması ileri günlerde sürekli olarak bir ticari ilerlemenin olmasını sağlayacaktır. Stabil bir ilerleme dış ticaret açığı konusunda bizler için kolay ve ileri ki dönemlerde farklı yolların da ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. Dış ticaretin tamamen pazara bağımlı bir etmen olduğu gerçeğinden yola çıkarak sürekli olarak bir pazar arayışı içinde olan devletler ilerleyen dönemlerde bu girişimlerini daha farklı ve sömürge yöntemine dayalı bir şekle sokabilir. Pazarların olması ilerleyen dönemlerde üretilen diğer farklı malların satılmasına da olanak sağlayarak dış ticaret açığını da olumlu bir yönde ilerlemeye teşvik eder.

Reklamların Yapılması Gereklidir

Üretilen malların satılabileceği bir pazarın olması yalnızca o anlık bir kazancın olması anlamına gelir. Sürekli bir üretimin yapılması ilham ve fikirlerin de ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu şekilde üretilen mal normallerinden daha farklı özelliklere sahip bir hale gelecek ve bu şekilde ilerleyen dönemlerde rekabet ortamının oluşmasına neden olacaktır. Rekabet ortamlarının olması ise bu süreci daha da körükleyecek ve karşı üreticinin de mal üretimi karşısında daha farklı bir tür malın üretilmesi gerekliliğini de doğuracaktır. Bu etmenler üreticinin uygun bir reklam yöntemi ile malını satılmasının gerekli olmasının yolunu açmaktadır. Yapılan uygun bir reklam izlerin üretmiş olduğu malların tercih edilmesine neden olacak ve bu şekilde dış ticaret açığının giderek olumlu bir seyirde seyretmesine neden olacaktır. Bundan kaynaklı olarak yeni tanıtımları içeren reklamların oluşturulması ilerleyen dönemlerde yeni müşterilerin de oluşmasına olanak sağlayacaktır.

Fiyatları Rekabet Ortamına Sokmalıdır

Üretilen malların uygun fiyatların seviyesine çekilmiş olması ilerleyen dönemlerde rekabet ortamının da oluşmasın neden olacaktır. Rekabet ortamının oluşturulmuş olması oldukça olumlu bir ekonomi piyasasının da oluşmasına yardımcı olacaktır. Özelikle de devletler liberal politikaları ile bu şekilde rekabet ortamlarının yaratılmasına neden olmaktadırlar. Bu sayede yeni üretilen malların sürekli olarak daha kalitesi ve daha çok kitleye yayılmasının sağlanması mümkün hale gelir. Oluşturulmak istenen pazar bu etmenler sayesinde daha da ilerleyen bir piyasa ortamı haline ulaşır ve ede edilen karlar ve giderlerle uygun bir şekilde paralel bir seviye ulaşır. Oluşan bu seviye ise ilerleyen dönemlerde ekonominin daha stabil ve açık vermeden ilerlemesine de neden olacaktır.

0