Dünya Petrol Rezervleri

Dünyada birçok ülke petrol çıkarmaktadır. Fakat bazı ülkeler çok fazla stok yapmaktadır. Bu güçlü ülkeler arasındaki en önemli 10 ülkeyi sırasıyla vermekteyiz. İran'ın dünyadaki en büyük petrol üreticilerinden biridir. Büyük rezervleri olmasına rağmen, dünyanın ilk üç sıralamasında olmadığı bilinir. Elbette, pazarın İran'ın geri dönüşünden etkilenmeyeceği anlamına gelmez. Tam tersi anlaşma vesilesiyle, Business Insider, Barclays verilerine dayanarak, en büyük 10 petrol rezervleri listesini yayınladı. Son sıradan başlanırsa 10. sırada nijerya yer alır. Hisse senetleri 37.14 milyar varildir. Petrol, 1970'lerden bu yana ülke hükumetinin temel gelir kaynağıdır. Bununla birlikte, Nijerya geçen yılın petrol fiyatındaki çöküşünden sonra iyi mücadele etti. Ve şimdi İran petrolünün piyasaya geri dönüşü nedeniyle daha fazla rekabetle yüzleşmek zorundadır.

Dünya petrol rezervleri
çok fazladır. Bu piyasa sınırsız bir şekilde yüzyıllardır üretmektedir.
9. Sıra Libya

Kurulan hisse senetleri: 48.47 milyar varildir. Ülkenin ekonomisi neredeyse yalnızca enerjiye bağımlıdır. Petrol ve gaz satışları, limanlarda yaşanan büyük protestoların ardından 2014 yılında sert bir şekilde düştü. Libya dünyanın en önemli petrol yataklarına sahiptir.

8. Rusya ve 7. Arap Emirlikleri

Kurulan hisse senetleri 80 milyar varildir. Her ne kadar Moskova’nın İran anlaşmasından sonra jeopolitik olarak fayda sağlaması beklense de, Tahran’ın Avrupa pazarında tutacağı gibi, petrol piyasasına geri dönmek Rusya için kötü bir haber olmuştur. Birleşik arap emirlikleri kurulan hisse senetleri 97.8 milyar varil olmuştur. Enerjiye bağlı başka bir ülke 2014 fiyatlarındaki düşüşün ardından, OPEC'in en büyük üreticilerinden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri büyük miktarda ham petrol üretiyor.

Kuveyt ve Irak

Düşünülen hisse senetleri 104 milyar varildir. Petrol, 2020 yılına kadar üretimini günde 4 milyon varile çıkarmayı planlayan ülkenin GSYİH'sının yarısından fazlasıdır. 2012'deki İran'daki yaptırımların ardından Kuveyt ve Suudi Arabistan Asya pazarında olmuştur. Irakta belirlenmiş stoklar 140.3 milyar varildir. Irak'ın ekonomisi büyük oranda petrole dayanıyor. Sonuç olarak, fiyatlar düştüğünde, devlet gelirleri% 30 düşmektedir. Irak, 2015'ten itibaren rekor oranda petrol satın alıyor.

 
4. İran ve 3. Kanada 2. Arabistan

İranın stoklar 157.3 milyar varildir. Analistler, İran petrolünün dünya pazarına geri dönmesinin fiyatların düşmesine yol açacağına inanıyor. Ek olarak, İran-Suudi Arabistan'ın yanı sıra İran-Rusya'da artan gerilimleri tahmin ediyorlar. Kanada envanterleri 173.2 milyar varildir. Ülke, petrolünün çoğunu ABD ve Avrupa’ya ihraç ediyor. Ancak yeni bir raporda karbondioksit emisyonlarının yaklaşık% 20 daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bu, ABD'ye petrol ihraç ettiği göz önüne alındığında, uzun vadede ABD'de sera gazı emisyonlarının aynı seviyede kalsa bile artacağı anlamına geliyor. Suudi Arabistan stokları 268.4 milyar varildir. Geçen yıl petrolün oyununda büyük oyuncuydu. Son zamanlarda OPEC'in geri kalanıyla birlikte fiyatları düşürmeyi reddetmiştir.

1. Venezuela

Hisse Senetleri: 297.7 milyar varildir. Ülkenin ihracat gelirlerinin% 96'sı petrolden geliyor. Devlet gelirinin% 40'ını ve GSYİH'nın% 11'ini oluşturan bir şeydir. Sonuç olarak, 2014 yılında fiyatlardaki düşüş, durgunlukla birlikte, Venezüella ekonomisini kırmıştır. Şimdi, ülke OPEC dışında müttefikler arıyor, fiyatların dengelenmesini umuyor. Çoğu, Suudi Arabistan'ın gezegendeki en büyük petrol rezervine sahip olduğunu düşünebilir, ancak OPEC ülkeleri arasında asıl hakim Venezuelladır. Latin Amerika ülkesi, yaklaşık 300 milyar varil kanıtlanmış petrol rezervine sahipken, 266 milyar varil kanıtlanmış petrol rezervi olan Suudi Arabistan'ın önündedir.

Petrol Rezervi

CIA Factbook verilerini kullanarak bazı petrol ile ilgili listeyi yayınlayarak cevap vermektedir. Venezuela 300,9 milyar varil, Suudi Arabistan 266,5 milyar varil, Kanada 169,7 milyar varil, İsrail 158.4 milyar varil, Irak 142,5 milyar varil, Cuweite 101,5 milyar varil, Birleşik Arap Emirlikleri 97.8 milyar varil, Rusya 80 milyar varil, Libi 48.4 milyar varil, 36,5 milyar varildir.

 
Önemli Enerji Kaynakları

Stok listesindeki ülkelerin yaklaşık yarısının Orta Doğu'da olduğunu belirtmekte fayda vardır. Altı tanesi Venezuela, Suudi Arabistan, İran, Irak, Kuveyt ve Libya - OPEC üyesidir. Özellikle ilgi çekici olan husus, ülkenin büyüklüğü ile petrol stoklarının miktarı arasında açık bir ilişki olmadığıdır.17.818 kilometrekarelik bir alana sahip olan Kuveyt, 101.5 milyar varil petrol rezervine sahipken, büyüklüğü çok daha büyük olan Rusya'nın yalnızca 80 milyar varil petrol rezervi bulunuyor. Ayrıca ham petrol kullanımının yaşam ve çalışma azaltabilir olurken, çevreye maliyeti nedeniyle kirlilik önemli olduğunu bildirdi. Her ülkede petrol rezervlerinin değişen miktarlarda enerji ihracat ve ithalat dengesizliğe yol açabilir. ABD neredeyse 8 milyon varil günde dünyanın ham petrol sadece yaklaşık 36,5 milyar varil ve içe olduğundan, alternatif enerji kaynakları bulma her zamankinden daha önemlidir.

Ülkemizdeki Petrol

Dünya petrol ve rezervlerinin yaklaşık %70'lik bölümü, ülkemizin çok yakınındaki yerlerde bulunur. Türkiye konumu itibariyle dünya da ispatlanmış petrol rezervlerinin dörtte üçüne sahip bölgede bulunmaktadır. 2030 yılına kadar %40 oranında artması beklemektedir. Bu kaynaklar çok fazla petrol rezervleri bulundurur. Petrol dünyada çok fazla tüketilen enerji kaynağıdır. Bu enerji kaynağı her zaman bulunan çok değerli bir ürün olmuştur. 2017 senesinde 30 milyon ton ham petrol ithalatımızın yanı sıra 28 milyon ton petrol ithal edilmiştir. 10,1 milyon ton oranın da petrol ürünü dünyaya ihraç edilmiştir. Her geçen zaman diliminde artan petrol ihtiyacının mümkün olduğunca çok yerli kaynaklardan karşılanması yönündeki ana faaliyetler kapsamında, Türkiye'nin yani ülkemizin yeterince aranmamış yerleri bulunur. Karadeniz ve Akdeniz'deki deniz sahasında yapılan büyük çalışmalar büyük bir deneyim kazanmıştır. Son senelerde petrol teknolojisindeki büyük gelişmeler yaşanmıştır. Su derinliklerinin büyük olduğu alanlarda arama imkanlarının ortaya çıkması ile denizlerimiz de petrol aramacılığının yapısı çok hızlı oluşturulmuştur. Bu kapsamda satın alma yoluyla iki adet sismik arama ile bir adet ana sondaj gemisi temin edilmiştir.

00