İstifa eden Mustafa Kemal'e bir bölük asker gönderen paşa

Kazım Karabekir Paşa'nın 71. ölüm yıldönümünü geride bıraktık. Türk tarihinin gidişatına yön veren isimlerden biri olan Kazım Karabekir'in Atatürk ile onlarca hikayesi mevcut. Ancak en etkileyicilerinden biri aşağıdaki...

Padişah Vahdettin, Mustafa Kemal’in tutuklanması ister. Atatürk askerlikten istifa etmiş sivildir. Haber gelir, “Kazım Karabekir Paşa bir bölük askerle geliyor” diye... Verilen emir bellidir.

"Bir saat önce her şeysin, bir saat sonra hiçbir şey"
Mustafa Kemal Paşa bugün Erzurum’da Atatürk evi olan evde kalıyor.

Rauf Orbay’la bir masabaşında otururken -istifa etmiştir artık, sivildir- içeriye Kazım Dirik giriyor.

En güvendiği kurmayı…

Paşam, diyor: “İstifa ettiniz, bundan böyle kimden emir alacağım, elimdeki dosyaları kime teslim edeceğim.”

Çok üzgün Mustafa Kemal Paşa: “Gördün mü Rauf” diyor “

Askerlikten istifa edince bir saat önce sen her şeysin diyen kişiler bir saat sonra sen yoksun "
diyor.

O sırada yaveri Cevat Abbas içeriye giriyor ve “Paşam” diyor

“Kazım Karebekir bir bölük askerle gelmekte”.

Rauf Orbay anılarında diyor ki “Bir an sarardı Mustafa Kemal”. Çünkü biliyor aldığı emri, gelecek onu tutuklayacak…

Kazım Karabekir içeriye giriyor.

Sivil olan Mustafa Kemal Paşa’nın önünde bir asker selamı çakıyor. “

Paşam”
diyor “D
ün olduğu gibi bugün de bütün kolordumla emrinizdeyim. Sizi koruması için bir bölük asker getirdim”
00