Kira Artış Hesaplama

Kira, bir mülkün sahibi tarafından kullanılmayıp belli bir ücret karşılığında ikincil kişilere verilmesidir. Aparman daireleri, müstakil evler, apartlar, ofis ve iş yerleri kira konusunda bahsi geçen en belirgin yerlerdir. Bu yerlerin belli bir ücret karşılığında kiraya verilmesi ile içerisinde bulunan kiracı ve mülk sahibinin bir kira sözleşmesi yapmakta olduğunu biliyoruz. Bu sözleşmeler kısa dönemli olabileceği gibi uzun dönemli de yapılabilmektedir. Bu kira sözleşmeleri genellikle ücret olarak bir yıl süre ile imzalanır ve bir daha ki senenin kira ücretine dair yeni bir sözleşme yapılması gerekir. Dolayısıyla fiyat için her sene yenilenmesi gerekir. Bir sonraki sene yapılacak olan sözleşmede belli bir kira artışı söz konusudur. Bu kira artış miktarı ise bir takım verilere dayanılarak oluşturulmaktadır.

Kiralarda Yapılan Zammın Sebepleri

Kiracı ve ev sahipleri genellikle bir sonraki sene zam uygulanacağına dair bilgilerin olduğu bir sözleşmeye imza atarlar. Genellikle kiralar bir önceki seneye göre zamlanır. Ev kiralarına zam yapılmasının bir kaç farklı sebebi vardır. Kira ücretlerinde yapılan zamlar ülkedeki enflasyon oranına endekslidir. Örneğin, ev sahibi bir yılda on bin lira kira aldı diyelim. Enflasyon olan bir ülkede bu on bin lira bir daha ki senenin on bin lirası değerinde olmayacaktır. Bundan kaynaklı olarak ev sahipleri kiralardan elde ettikleri geliri her yıl aynı oranda tutmak, korumak ve kira gelirinden ödün vermemek için kiralarda artış yoluna gitmektedir. Ancak kiralara yapılacak olan zam oranları kanunlar tarafından ortaya koyulmuştur. O sene içerisinde ödenen kira üzerinden bir hesap yapılarak yeni kira zammı uygulanır.

Zam Uygulanmadan Kiracılık Yapılabilir mi?

Bazı istisnai durumlarda ev sahipleri inisiyatif kullanarak kira üzerinde artış yapmaya da bilir. Ancak kiracı olan kişinin her sene sonunda enflasyon oranına göre hesaplanan zamma hazırlıklı olması gerekir. Veya bazı durumlarda evde oturma süresi ve kira miktarı değiştirilmeden uzun dönemli bir kira sözleşmesi yapılabilir. Bu durum kiracı ve ev sahibinin karşılıklı konuşmaları sonucunda oluşacak bir durumdur. Diğer yandan kira bedeli üzerinden devlete mülk sahibi tarafından vergi ödenir. Bu vergiler yıldan yıla artabilmektedir.Bu yüzden de kiralar üzerinde zam yapılmaktadır. Ancak değindiğimiz gibi bazı tutumlar tamamen ev sahibinin inisiyatifine kalmıştır.

Kira Artış Miktarını Belirleme Formülleri

Bu

Bu

Bu

Bu

Bu

Bu

kira artış hesaplama
noktasında uygulanan bir kaç usulün var olduğunu görüyoruz. Bu usullerden birisi uygulanarak kira artışının ne kadar olacağı ortaya çıkarılmaktadır. Tüketici Fiyat Endeksinin 12 aylık ortalamasının ne olduğu ortaya çıkarılarak yapılan hesaplama neticesinde kiraya yapılacak olan zam oranı ortaya çıkarılabilir. Diğer yandan Tüketici Fiyat Endeksi yani TÜFE'de geçen seneden herhangi bir ay ve içinde bulunulan seneden herhangi bir ay seçilerek ortaya çıkarılacak olan fark ile kiraya yapılacak olan zam miktarı ortaya çıkarılabilmektedir. Kiraya yapılacak olan en yüksek zammın belirlenmesi için ise ÜFE'de on iki ayın ortalaması yapılmalıdır. İçerisinde bulunan sene ve geçmiş senin herhangi bir ayında 
açıklanan ÜFE oranlarının farkı alınarak da kiraya yapılacak olan zam miktarı belirlenebilir. Bu tıpkı TÜFE'de olduğu gibidir.
Kira Artış Miktarı Belirlemede En İdeal Yollar

Yukarıda belirttiğimiz formüller standart ve kolayca ortaya çıkarılan kira artış miktarlarındaki hesaplama metotlarıdır. Bunların yanında modern kira artış miktarı belirleme yolları da ortaya çıkarılmıştır. Mesela TÜFE ve ÜFE'nin geçmiş yıla ait on iki dönemlik ortalaması toplanır. Bu oluşturulan toplam rakam ise ikiye bölünür. Böylece bir kirada yapılması gereken artış miktarı ortaya koyulmuş olunur. Başka bir modern yöntemde ise içerisinde bulunan yılın herhangi bir ayındaki TÜFE ve ÜFE oranı alınır. Geçen yılda yer alan aynı ayın da TÜFE ve ÜFE oranı alınır. Bu iki oran toplanır. Toplanan bu iki oranın ikiye bölümü kiracı tarafına uygulanacak olan kira zam miktarını ortaya çıkarmaktadır.

Yasalarda Kira Artışı

Yapılacak olan kira zamlarının yasalarda da açık olarak belirtildiğini görüyoruz. Kira ile ilgili mevzular borçlar kanunu kapsamına girmektedir. Borçlar kanununda yer alan esaslara göre, ÜFE endeksli yapılan zamlar yerini TÜFE endeksli zamlara bırakmıştır. 18 Ocak 2019 tarihinde kanun üzerinde yapılan değişikliğe göre Türk lirasının değerini korumak ve enflasyon artış oranlarını engelleyebilmek adına böyle bir karar verilmiştir. Bu karar çok yüksek miktarlarda kiralar ödeyen kiracılar için olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Nitekim değindiğimiz gibi ÜFE bazlı zamlar en yüksek zam oranlarını ortaya çıkarmakta idi.

Yargıtaydan Kira Artış Kararı

Kira artış hesaplaması konusunda yargıtay da borçlar kanununda yer alan 18 Ocak 2019 tarihli yasayı değerlendirmiş ve bu değişimin uygun olduğuna karar vermiştir. Yargıtay da Türk lirasına değer kazandırmak ve enflasyonun düşürülmesi adına kararı onamıştır.

ÜFE ve TÜFE Oranlarını Görebilir Miyiz?

ÜFE VE TÜFE oranları enflasyon, kira artış oranı gibi birçok unsurun ortaya çıkarılmasında kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu istatistik verileri TÜİK tarafından toplanmaktadır. TÜİK genelde her ayın bir döneminde bu oranları resmi internet sitesi kanalı ile duyurmaktadır. Nitekim açıklanan oranların haber bültenlerinin de konusunu oluşturduğunu görüyoruz.

Ev Sahipleri Başka Kira Zammı Uygular Mı?

Ev sahipleri genellikle bu oranlar dışında kira zammı yapamazlar. Bu zamlar her yılın başında kiracıya bildirilmek zorundadır. Bu artış karşısında kiracı kira sözleşmesini feshederek evden çıkmak isteyebilir. Bu durum dükkan kiraları, ofis kiraları vs. kiralarda da geçerli bir durumdur. Eğer ev sahibi tarafından bu oranların üzerinde bir zam yapılıyorsa bunun bir suç teşkil ettiğini belirtmekte fayda var.

0