Ortalama Yaşam Süresi Uzadı

Dünya Sağlık Örgütü
(WHO), ortalama yaşam süresinin 5.5 yıl uzadığını, kadınların ortalama yaşam süresinin de erkeklerden daha uzun olduğunu açıkladı.

Örgütün yayımladığı

Dünya Sağlık İstatistikleri raporuna
göre, 2000-2016 arasında yaşam süresi 5.5 yıl artarak 66.5’ten 72’ye yükseldi.
Ortalama yaşam
süresinde kişi başına düşen gelir, belirleyici rol oynamaya devam ederken, düşük gelirli ülkelerde ki yaşam süresi yüksek gelirli ülkelere göre 18.1 yıl daha düşük.

En Uzun Yaşam Süresi Japonya’da

2019’da 73 milyon erkek, 68 milyonu kız 141 milyon çocuğun doğmasının öngörüldüğü raporda, erkeklerin 69.8 kadınların da 74.2 milyon yıl yaşayacağı tahmininde bulunuldu.

Ülkeler arasında ortalama yaşam süresi Japonya’da 84, İsviçre’de 83 ile en yüksek orana sahip iken Lesotho ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerde ise 52-53 yıl oldu.

0