Yunanlar galip gelseydi ne olurdu?

”Keşke Yunan galip gelseydi” diyen Atatürk düşmanı bir fesli tarihçi var. Peki ama gerçekten Büyük Taarruz kaybedilseydi ve Yunan galip gelseydi neler olurdu?

1-Kısa vadede Anadolu’nun orta yerine sıkıştırılan Müslüman Türkler, uzun vadede Anadolu’dan atılırdı. Türkler tarifsiz acılar çekerdi. (Makedonya’ya, Girit’e bakınız!)

2-Milli Mücadele’nin tüm sorumluluğunu olağanüstü yetkili başkomutan olarak üzerine alan Atatürk en büyük cezaya çarptırılırdı.

3-Sevr Antlaşması’na uygun olarak Türk orduları tamamen dağıtılır, silahları elinden alınır, askerlik kaldırılır, askeri okullar kapatılırdı.

4-Anadolu, tıpkı 13. yüzyılda olduğu gibi parçalara bölünür, Anadolu’da nüfuz mücadelesi başlardı.

5-Osmanlı’nın üç başkenti; Bursa, Edirne, İstanbul ve Boğazlar tamamen kaybedilirdi. İstanbul uluslararası bir statüye kavuşturulurdu.

6-Yunanlar Sevr Antlaşması’na bile razı olmaz; Trakya, İstanbul ve Anadolu’da yeni ayrıcalıklar isterlerdi.(Nitekim Sakarya savaşı öncesinde bu yönde isteklerde bulunmuşlardı)

7-İzmir merkezli bir İyonya Devleti kurulurdu.( Hazırlıklara başlanmıştı.)

8-Ayasofya başta olmak üzere birçok tarihi cami kiliseye çevrilirdi.

9-İşbirlikçi Halife-Padişah Vahdettin, İngilizlere sığınıp kaçmaz, İstanbul’da İngiliz kuklası olarak oturmaya devam ederdi. İngilizler, halifeyi kontrol ederek Hindistan Müslümanlarını kontrol etmeyi denerdi.

10-Cumhuriyet ilan edilmez, Türkiye’yi çağdaşlaştıran devrimlerin hiçbiri yapılmazdı. Çünkü emperyalizm, sömürmek istediği toplumların ”çağdaş” ve ” demokrat” olmasını hiçbir zaman istememiştir.

Ve bütün bunları görmeyip ”Ama Musul kaybedildi!” diyenlere, ”Ama Bursa, Edirne, İstanbul, Afyon, Kütahya, Eskişehir… kurtarıldı. Ama bu topraklar yeniden vatan yapıldı” diye cevap verin. Şunu asla unutmayın ki, Atatürk’e ve onun kurduğu ” bağımsız” ve ”laik” Türkiye Cumhuriyeti’ne düşman olanlar, aynı zamanda Lozan’a da düşmandır. Lozan, bugün hiç olmadığı kadar hedeftedir.

Sinan Meydan- Atatürk Etkisi (Sayfa 191-193)

00